Θέσεις εργασίας στην φαρμακοβιομηχανία Remedica 

Η Remedica προσφέρει επαγγελματική εξέλιξη και ευκαιρίες και κατανοεί ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η επιτυχία επιτυγχάνονται μόνο μέσω της επένδυσης στους υπαλλήλους της.

Για το λόγο αυτό, η Remedica προσπαθεί να προσλάβει τους καλύτερους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι ειδικοί στον τομέα τους, ενθουσιώδεις, ενεργητικοί, δημιουργικοί και έτοιμοι να συμβάλουν στην ανάπτυξή της με επαγγελματικό τρόπο.

Οι θέσεις αφορούν: 

INTERNSHIP

PRODUCTION LINE SUPERVISOR

COMPLIANCE AUDITOR

QUALIFIED PERSON

R&D ANALYST

JUNIOR SUPPLIER COMPLIANCE SCIENTIST

REGISTRATION SCIENTIST (NON-CLINICAL AND CLINICAL SUMMARY EXPERT)

R&D SENIOR ANALYST

MACHINE OPERATOR

GENERAL APPLICATIONS

Τα βιογραφικά σημειώματα που μοιράζονται με την Remedica υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Remedica.