Θέση εργασίας στο Συμβούλιο αποχετεύσεων Πάφου 

Η Θέση είναι Γενικού Διευθυντή. 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή (συνδυασμένες κλίμακες Α15 - Α16) με σύμβαση πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για το Σ.Α.ΠΑ. όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης, το Πλαίσιο Πλήρωσης της θέσης και την Προκήρυξη της πλήρωσης της θέσης από τα Γραφεία του Συμβουλίου στην οδό Κινύρα 23 - " Cosmos Court " στην Πάφο (τηλ. 26818202) ή από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου www.sapa.org.cy και την ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου www.pafos.org.cy

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Σ.Α.ΠΑ. ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή με την ένδειξη "Αίτηση για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Σ.Α.ΠΑ." στη διεύθυνση, Τ.Θ. 60474, 8103 Πάφος, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00. 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ