Πώς θα καταγράφονται τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα σε μητρώο του Υφυπουργείου

Έναρξη Εγγραφής Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων σε Μητρώο που τηρείται από το Υφ. Τουρισμού.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη, από τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για εγγραφή υποστατικών (επαύλεις, κατοικίες, διαμερίσματα) στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Προς τον σκοπό αυτό, ο αιτητής / η αιτήτρια θα πρέπει να έχει, πριν από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή του καταλύματος στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων του Υφυπουργείου Τουρισμού:

Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας (Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας ή και ΦΠΑ όπου προβλέπεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας και

Ασφαλιστική Κάλυψη του Καταλύματος σε ισχύ – Τουλάχιστο κατά παντός κινδύνου, για πυρκαγιά και αστική ευθύνη.

Η αίτηση εγγραφής στο μητρώο θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Τουρισμού www.tourism.gov.cy
 
O  αιτητής / η αιτήτρια μπορεί να διαφημίζει και/ή να ενοικιάζει  το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, νοουμένου ότι αυτό είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων και έχει λάβει ειδικό σήμα και αριθμό μητρώου εγγραφής από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο οποίος θα αναγράφεται σε κάθε πλατφόρμα όπου θα διαφημίζεται το κατάλυμα, καθώς και σε όλες τις σχετικές συναλλαγές.
 
Το τέλος εγγραφής των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων ανέρχεται για κάθε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα στα €222 ανά τριετία.
 
Υπενθυμίζεται ότι, τα έσοδα από την ενοικίαση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ με βάση τις διατάξεις των αντίστοιχων νομοθεσιών. Θα υπόκεινται επίσης σε τέλη διανυκτέρευσης προς τις Τοπικές Αρχές. Για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποτείνονται στις ανάλογες Υπηρεσίες (Τμήμα Φόρου Εισοδήματος και Τοπικές Αρχές- κατά τόπους Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια).
 
Από τις 7.2.2022, ημερομηνία εφαρμογής του σχετικού Νόμου, το Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται να διεξάγει αυτεπάγγελτα έλεγχο σε οποιοδήποτε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, για την εξακρίβωση της ύπαρξης άδειας εγγραφής του στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, καθώς και της τήρησης των όρων της εγγραφής του ως αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες στην εταιρική ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού www.tourism.gov.cy

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ