Διπλασιάστηκαν οι τουρίστες που έφτασαν Κύπρο τον Ιούνιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας καταγράφηκε αύξηση που ξεπερνά το 100% στις αφίξεις τουριστών Ιουνίου σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο.

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιούνιο 2022 ανήλθαν σε 372.324 σε σύγκριση με 184.159 τον Ιούνιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 102,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.221.382 σε σύγκριση με 340.984 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με 255.675 την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020, καθώς και με 1.631.023 αφίξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019.

Ανάλυση χωρών

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιούνιο 2022, αφού αποτέλεσαν το 41,8% (155.703) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 7,3% (27.288), οι αφίξεις από την Πολωνία το 5,8% (21.445), οι αφίξεις από τη Γερμανία το 5,6% (20.906), οι αφίξεις από τη Σουηδία το 5,0% (18.478) και οι αφίξεις από την Ελλάδα το 3,9% (14.435).

Σκοπός ταξιδιού                                             

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιούνιο 2022 ήταν για ποσοστό 82,0% των τουριστών οι διακοπές, για 10,9% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 7,0% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Ιούνιο 2021, ποσοστό 82,8% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 10,9% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 6,3% για επαγγελματικούς λόγους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ