Αύξηση 2,7% στα έσοδα από τον τουρισμό το 2018 

Με έσοδα ρεκόρ για τον κυπριακό τουρισμό έκλεισε το 2018, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, ενώ η αύξηση σε σχέση με το 2017 ανήλθε στο 2,7%.

Ωστόσο η κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών μειώθηκε κατά 4,8% το 2018 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2,7 δισ. σε σύγκριση με €2,6 δισ. το 2017.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε €688,22 σε σύγκριση με €722,62 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 4,8%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 σημείωσε επίσης μείωση 1,7% (από €76,07 σε €74,81).

Τα έσοδα από τον τουρισμό τον Νοέμβριο 2018 ανήλθαν σε €91,9 εκ. σημειώνοντας αύξηση 2,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, ενώ τον Δεκέμβριο 2018 ανήλθαν σε €56,4 εκ. σημειώνοντας αύξηση 1.1% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2017.

 Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Νοέμβριο 2018 ανήλθε σε €579,35 παρουσιάζοντας μείωση 6,4% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2017, και για τον Δεκέμβριο 2018 σε €528,95 παρουσιάζοντας επίσης μείωση 6,2% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2017.

Μείωση σημειώθηκε επίσης και στη μέση διάρκεια παραμονής με αντίστοιχα ποσοστά 11,3% και 8,8% για τον Νοέμβριο και για τον Δεκέμβριο 2018 σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2017. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών αυξήθηκε κατά 5,6% για τον Νοέμβριο 2018 και κατά 2,8% για τον Δεκέμβριο 2018.

Πηγή: ΚΥΠΕ