Υφ. Τουρισμού: Πως θα ανανεωθούν οι άδειες εγγραφής των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων

Τι πρέπει να ξέρετε

Την έναρξη της διαδικασίας ανανέωσης της άδειας εγγραφής των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, η οποία πραγματοποιείται μόνο μέσω της διαδικτυακής του πλατφόρμας, ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Σε ανακοίνωση το Υφυπουργείο Τουρισμού αναφέρει ότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η αίτηση ανανέωσης της άδειας θα πρέπει να υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών, πριν από τη λήξη της εν ισχύ άδειας εγγραφής και η ανανέωση θα έχει ισχύει για πέντε (5) έτη. Το τέλος αρχικής άδειας εγγραφής και ανανέωσης άδειας εγγραφής είναι €222.

Αναφέρει επίσης ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις για σκοπούς ανανέωσης δεν θα γίνονται αποδεκτές και σε τέτοια περίπτωση, όπως αναφέρει, ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλλει εκ νέου αίτηση για έκδοση άδειας εγγραφής, συνοδευόμενη με όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως αυτό προβλέπεται για την αρχική άδεια εγγραφής και η οποία θα έχει ισχύ μόνο για τρία (3) έτη. 

Επικαλούμενο τον περί της «Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο», το Υφυπουργείο Τουρισμού αναφέρει ότι «ο επιχειρηματίας/διαχειριστής του κάθε αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος, μπορεί να διαφημίζει και/ή να ενοικιάζει το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, νοουμένου ότι αυτό είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων και έχει λάβει άδεια εγγραφής και αριθμό μητρώου από το Υφυπουργείο, ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται στη διαφήμιση και/ή στην προώθηση του καταλύματος, καθώς και σε όλες τις σχετικές συναλλαγές».

Επιπλέον, το Υφυπουργείο Τουρισμού αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, οποιοσδήποτε διατηρεί ή λειτουργεί αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα χωρίς άδεια εγγραφής ή η άδεια εγγραφής του έχει ανακληθεί είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

«Εάν η παράβαση συνεχιστεί μετά την καταδίκη του, είναι ένοχος περαιτέρω αδικήματος και υπόκειται σε περαιτέρω χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει τα διακόσια ευρώ (€200) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Ακίνητα: Εξοχικά στην Ελλάδα αγοράζουν οι ξένοι – Οι περιοχές μαγνήτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ