Αναζητούν τρόπους υποβοήθησης ξένων υπηκόων να έρθουν στην Κύπρο

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξέταση μέτρων για υποβοήθηση της εισόδου ξένων υπηκόων στην Κύπρο

Με πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Τουρισμού, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε χθες την εξέταση σειράς μέτρων για υποβοήθηση της πρόσβασης ξένων υπηκόων στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να εξεταστούν τα ακόλουθα:

•    Tρόποι απλοποίησης της διαδικασίας παραχώρησης θεωρήσεων εισόδου.

•    Δημιουργία νέων κέντρων συλλογής αιτήσεων θεωρήσεως εισόδου, κυρίως σε μεγάλης έκτασης χώρες.

•    Θέματα μεγιστοποίησης της συνεργασίας των Γραφείων του Υφυπουργείου Τουρισμού στο εξωτερικό με τις Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

•    Τρόποι άσκησης επιρροής σε κρατικές και άλλες αεροπορικές εταιρείες διαφόρων κρατών για να τοποθετήσουν πτήσεις προς την Κύπρο.

Κύριος στόχος του Υφυπουργείου Τουρισμού, μέσα από τις πιο πάνω προτάσεις, είναι η περαιτέρω αναβάθμιση της συνδρομής των άλλων Υπουργείων στην επίτευξη του στόχου για αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, προς όφελος της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ