ΓεΣΥ: Πως γίνεται η έκδοση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας

Η έκδοση της κάρτας άρχισε.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ενημερώνει τους δικαιούχους του ΓεΣΥ ότι κάθε δικαιούχος του ΓεΣΥ, που μεταβαίνει στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) με σκοπό την έκδοση ΕΚΑΑ καλείται όπως υποβάλλει στα ΚΕΠ:

-Την ηλεκτρονική ειδοποίηση με τίτλο: «GHS - Αίτημα Εγγραφής σε Προσωπικό Ιατρό / Registration request to Personal Doctor», που λαμβάνουν
μετά από την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο ΓεΣΥ.

Η πιο πάνω ειδοποίηση αποστέλλεται στο λογαριασμό στην Πύλη Δικαιούχων και στο email του χρήστη που έχει υποβάλει το αίτημα εγγραφής στο ΓεΣΥ

-Το έντυπο «Αμοιβαία Αποδοχή Εγγραφής σε Κατάλογο Δικαιούχων Προσωπικού Ιατρού» το οποίο υπογράφεται στο ιατρείο του Προσωπικού
Ιατρού (ΠΙ) από τον ΠΙ και τον Δικαιούχο.

Η προσκόμιση ενός από τα πιο πάνω έγγραφα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της ΕΚΑΑ.

Για το σκοπό αυτό καλούνται όλοι οι δικαιούχοι πριν μεταβούν στα ΚΕΠ να έχουν στην κατοχή τους ένα από τα πιο πάνω έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@gesy.org.cy.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ