Πως ενοικιάζουμε αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ 

Αναγνώριση και ισχύς άδειας οδήγησης

Ευρωπαϊκές άδειες οδήγησης

Αν η άδεια οδήγησής σας έχει εκδοθεί από χώρα της ΕΕ, αναγνωρίζεται σε όλη την ΕΕ.  

Αν λοιπόν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, κατά κανόνα δεν θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε την άδειά σας. Μπορείτε να οδηγείτε στη νέα σας χώρα με την άδεια που ήδη διαθέτετε, εφόσον:

- εξακολουθεί να ισχύει
- έχετε συμπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπεται για την οδήγηση οχήματος ισοδύναμης κατηγορίας
- δεν έχει ανασταλεί ή περιοριστεί και δεν έχει ανακληθεί στη χώρα έκδοσης.

Οι κατηγορίες AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE αναγνωρίζονται και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Όταν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, ενημερωθείτε για τους κανόνες και τις εξαιρέσεις που ισχύουν για την ανανέωση και αντικατάσταση άδειας οδήγησης.

Τυποποιημένη μορφή
Από το 2013, όλες οι νέες άδειες οδήγησης που εκδίδονται στην ΕΕ έχουν τυποποιημένη μορφή – μια πλαστική κάρτα με φωτογραφία, σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την παλαιά σας άδεια οδήγησης, αλλά θα σας χορηγηθεί άλλη με τη νέα μορφή όταν ανανεώσετε την άδεια που έχετε και, σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως το 2033.

Αν έχετε άδεια οδήγησης που ισχύει επ' άπειρον, ενημερωθείτε από τις εθνικές αρχές για το πότε πρέπει να την αντικαταστήσετε από το νέο τυποποιημένο μοντέλο.

Υπάρχουν πάνω από 110 έγκυροι ευρωπαϊκοί τύποι άδειας οδήγησης στην ΕΕ.

Μάθετε περισσότερα για τον τύπο της άδειας οδήγησής σας , π.χ. για τη μορφή του, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του, τα δικαιώματα που παρέχει και τις κατηγορίες οχημάτων που αναγράφονται σ' αυτόν.

Ισχύς σε διάφορες χώρες της ΕΕ
Όταν λήξει η ισχύς της άδειας οδήγησής σας, πρέπει να την ανανεώσετε στη χώρα όπου έχετε τη συνήθη κατοικία σας.

Η νέα σας άδεια μπορεί να έχει διαφορετική περίοδο ισχύος και θα υπόκειται στους περιορισμούς/όρους που ισχύουν στη νέα σας χώρα.

10 χρόνια: Βέλγιο, Βουλγαρία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία,Τσεχική Δημοκρατία

15 χρόνια: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Κύπρος, Πολωνία, Σλοβακία, Φινλανδία

Προσωρινές άδειες οδήγησης
Οι προσωρινές άδειες, οι διεθνείς άδειες ή τα πιστοποιητικά οδήγησης που εκδίδονται στη χώρα καταγωγής σας δεν ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ και ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Έχετε προσωρινή άδεια οδήγησης και μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Ενημερωθείτε για τους ισχύοντες κανόνες από την εθνική αρμόδια αρχή για τις άδειες οδήγησης της χώρας στην οποία μετακομίζετε.

Αναγνώριση ευρωπαϊκών αδειών οδήγησης που εκδίδονται σε αντικατάσταση αδειών από χώρες εκτός ΕΕ
Αν είστε κάτοχος ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί σε αντικατάσταση άδειας από χώρα εκτός ΕΕ και επιθυμείτε να μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ με τη νέα άδειά σας, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η νέα σας άδεια μπορεί να μην αναγνωρίζεται εκεί. Η σχετική απόφαση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε χώρας της ΕΕ.

Θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις τοπικές αρχές της νέας σας χώρας για τους όρους αναγνώρισης των αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί σε χώρα εκτός ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης που σας χορηγείται όταν παραδίδετε την αρχική σας άδεια που έχει εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ πρέπει να περιέχει έναν κωδικό ο οποίος υποδηλώνει τη χώρα έκδοσης της αρχικής άδειας (π.χ. 70.0123456789.NL).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ