ΑΗΚ: Δίωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

Με ομόφωνη απόφαση των συντεχνιών.

Τα Γενικά Συμβούλια των Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ΑΗΚ συνήλθαν σήμερα, σε ξεχωριστές συνεδρίες και μελέτησαν τις εξελίξεις σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός και οι Εργαζόμενοι και τα οποία παραμένουν σε στασιμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Στις συνεδρίες αυτές τα Γενικά Συμβούλια ομόφωνα εξέφρασαν την απαρέσκεια και την ανησυχία τους για την κατάσταση που επικρατεί και επηρεάζει την βιωσιμότητα της ΑΗΚ και την ομαλή λειτουργία της σε σχέση με πολλά εργασιακά θέματα που εκκρεμούν και παραμένουν άλυτα. 

Αποφασίστηκε όπως πραγματοποιηθούν:

•    Την Δευτέρα 21/10/2019 και ώρα 07:30 μέχρι 8:30 - ενημερωτικές συγκεντρώσεις προσωπικού στους χώρους εργασίας 

•    Την Πέμπτη 24/10/2019 από 07:30 μέχρι 09:30 - 2ωρη προειδοποιητική στάση εργασίας.

•    Κλιμάκωση των μέτρων θα ανακοινωθεί ανάλογα με τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.     

Υπενθυμίζεται ότι, γενικές συνελεύσεις για σήμερα συγκάλεσαν οι τέσσερις συντεχνίες της Αρχής Ηλεκτρισμού, μετά την πάροδο του πρόσθετου χρόνου, που ζήτησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού, για να απαντήσει σε σειρά ζητημάτων, που έθεσαν.

Οι συντεχνίες της ΑΗΚ θεωρούν ουσιαστικά ότι με τη σιωπή του Δ.Σ. έλαβαν αρνητικές απαντήσεις και στις γενικές συνελεύσεις θα μελετήσουν τα δεδομένα, που έχουν διαμορφωθεί, μη αποκλείοντας και τη λήψη δυναμικών μέτρων.

Οι τέσσερις συντεχνίες κάνουν λόγο για «μονομερή και εξόφθαλμη παραβίαση των Συλλογικών Συμβάσεων, αλλά και υπαναχώρηση του Διοικητικού Συμβουλίου».
 
Στα άμεσα συντεχνιακά θέματα των ΕΠΟΠΑΗ, ΣΥΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ περιλαμβάνεται το αίτημα για αποκατάσταση των αποκοπών στους μισθούς, με βάση και τις δικαστικές αποφάσεις, όπως και το ζήτημα της διατήρισης των εισφορών του Οργανισμού στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μη εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου για το ΓεΣΥ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ