Πότε θα εξεταστούν οι αιτήσεις για επιδόματα και συντάξεις

Τις ημερομηνίες εξέτασης αιτήσεων, ανακοίνωσαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως προς την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα, εκδίδουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε μια προσπάθεια περαιτέρω εξυπηρέτησης των πολιτών.
 
Όσον αφορά το Επίδομα ανεργίας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων  αναφέρουν ότι εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόληση τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 21/08/2019 και εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο αφορά την περίοδο ανεργίας Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019. 
 
Αναφορικά με την πληρωμή λόγω πλεονασμού, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Δεκέμβριο του 2018 και σημειώνουν ότι υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί  η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.
 
Για το επίδομα ασθένειας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 01/07/2019.
 
Για τη σύνταξη αναπηρίας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2019, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.
 
Για τη σύνταξη ανικανότητας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουνίου 2019 νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.
 
Για το επίδομα σωματικής βλάβης, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2019.
 
Για το δευτεροβάθμιο ιατρικό συμβούλιο, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές Απριλίου - Μαΐου 2019.
 
Για τη θεσμοθετημένη σύνταξη, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Ιούλιο - Αύγουστο του 2019.
 
Για την κοινωνική σύνταξη, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Απρίλιο του 2019.
 
Για την σύνταξη χηρείας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δε λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουνίου 2019, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουνίου 2019.
 
Για βοήθημα κηδείας,  οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουνίου 2019, ενώ για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2019.

Επίσης, για το βοήθημα κηδείας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας / η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2019, ενώ για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2019.
 
Για επίδομα ορφάνιας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου 2019.
 
Για βοήθημα τοκετού, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 07/08/2019.
 
Για επίδομα μητρότητας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων  αναφέρουν ότι για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 12/08/2019, ενώ για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Ιούλιο του 2019.
 
Για επίδομα πατρότητας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 14/06/2019.
 
Για τις αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν για την  θεσμοθετημένη Σύνταξη ότι εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1953–1955.

Για την Σύνταξη Ανικανότητας σημειώνουν ότι εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου του 2019, για την Σύνταξη Χηρείας, αναφέρουν ότι εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουνίου 2018 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, και για το Επίδομα Ορφάνιας, σημειώνουν ότι εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2018 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς
 
Για τις Ποινικές Υποθέσεις, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι τον Αύγουστο του 2019 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 2.392 ποινικές υποθέσεις, εκ των οποίων οι 1.539 αφορούν εργοδότες και οι 853 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ