Όσα πρέπει να ξέρετε για τα επιδόματα του κορωνοϊού

Απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα.

Απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις των πολιτών δίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα: coronavirus.mlsi.gov.cy.
 
Για το ερώτημα «πώς θα ξέρω αν η αίτηση που υπέβαλα είναι σωστή, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος η απάντηση είναι ότι «λαμβάνετε αμέσως μήνυμα SMS ότι ήταν επιτυχής η υποβολή και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα στοιχεία που καταχωρίσατε, θα ενημερωθείτε αφού εξεταστεί η αίτηση».

Για το «αν υπέβαλα αίτηση και έλαβα το επίδομα για την πρώτη περίοδο, τί πρέπει να κάνω για να λάβω το ειδικό επίδομα και για τη δεύτερη περίοδο 13/4-12/5 και ποιες αιτήσεις υποβάλλουν οι εργοδότες και ποιες οι εργοδοτούμενοι; το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι «πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση για τα Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής από τον εργοδότη».
 
Εξηγεί ότι «αν πρόκειται για την Ειδική Φροντίδα και το Επίδομα Ασθενείας, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι υποβάλλουν την  αίτηση για την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών (ΕΕΑ.1) και την αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας (ΕΕΑ.2).
 
Οι εργοδότες υποβάλλουν «την αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (ΕΕΑ.3) και την αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (ΕΕΑ.4)».
 
Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας, «εργοδότες που έχουν προβεί σε προσλήψεις μετά την 1/2/2020, πρέπει οπωσδήποτε, πριν την υποβολή των πιο πάνω αιτήσεων, να συμπληρώσουν πρώτα την Δήλωση Υποβολής Στοιχείων Νέων Εργοδοτουμένων (ΕΕΑ.7), η οποία αφορά σε προσλήψεις εργοδοτουμένων κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020 και οι Αυτοτελώς Εργαζόμενοι να υποβάλουν την αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων (ΕΕΑ.5)».
 
Στο ερώτημα «πότε θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τη δεύτερη περίοδο η απάντηση είναι ότι οι πληρωμές υπολογίζεται να πραγματοποιηθούν με το κλείσιμο των αιτήσεων και προς το παρόν η προθεσμία για υποβολή αίτησης λήγει στις 20/5».
 
Σε ότι αφορά τη δήλωση στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και αν πρέπει να ξαναδηλωθεί στην περίπτωση που το καταχωρίσαμε και εγκρίθηκε την πρώτη περίοδο, η απάντηση είναι αρνητική ωστόσο πρέπει να υποβληθεί ξανά η δήλωση στοιχείων αν υπεβλήθηκαν σωστά αλλά δεν πληρώθηκε ο αιτητής.
 
Επίσης, «δεν μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκαν κατά την πρώτη περίοδο» σε περίπτωση που ο αιτητής επιθυμεί να κατατεθεί το δεύτερο επίδομα σε άλλο του λογαριασμό».
 
Αρνητική είναι και η απάντηση για IBAN ξένης τράπεζας και όχι κυπριακής για να καταβληθεί το επίδομα.
 
Εάν κάποιος  λάβει μήνυμα ότι έχει κάνει κάποιο λάθος αλλά ούτε και πληρώθηκα πρέπει να επικοινωνήσει πρώτα με τον εργοδότη του για να ελεγχθεί το λάθος που έγινε στη υποβολή της αίτησης ενώ για κάποιον που προσλήφθηκε Φεβρουάριο/Μάρτιο, πρέπει να υποβάλει την αίτηση ΕΕΑ7 ο εργοδότης πρώτα και μετά να συμπεριλάβει στην αίτηση που θα υποβάλει για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε Σχέδιο Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης.
 
Στην αίτηση για την Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών δεν μπορεί να καταχωρηθούν τα στοιχεία όλων των παιδιών κάτω των 15 και για σκοπούς έγκρισης της αίτησης δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν πέραν του ενός παιδιού.
 
Για υπαλλήλους  του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι τα ειδικά του σχέδια «αφορούν μόνο ιδιωτικούς υπάλληλους και οι Λειτουργοί του Δημόσιου ή Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα μέχρι τις 5.5.2020 πρέπει να πληρωθούν κανονικά από τον Δημόσιο ή Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και μετά τις 5.5.2020 θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδική αίτηση στον Προϊστάμενό τους και όχι στο Υπουργείο Εργασίας».
 
Αναφορικά με προβλήματα ταυτοποίησης στοιχείων «οι εργοδότες καλούνται  να επικοινωνούν με τους ίδιους τους εργοδοτούμενούς τους για επιβεβαίωση των στοιχείων  που δόθηκαν κατά την εγγραφή τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (δηλαδή, Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμό Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού, Αριθμό Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη)».
 
Εργαζόμενοι που προβαίνουν οι ίδιοι στη συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων Ειδικών Επιδομάτων (Ειδική Άδεια Φροντίδας, Ειδικό Επίδομα Ασθενείας), θα πρέπει, επίσης, να καταχωρούν τα στοιχεία τους με βάση τα στοιχεία εγγραφής τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την τροποποίηση ή την επικαιροποίηση των στοιχείων των εργοδοτουμένων, οι εργοδότες ή οι εργαζόμενοι ανάλογα μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους πιο κάτω τηλεφωνικούς αριθμούς: Επαρχία Λευκωσίας: 22409732, 22878142, Επαρχία Λεμεσού: 25804371, Επαρχία Λάρνακας: 24805233, Επαρχία Πάφου: 26821243 και Επαρχία Αμμοχώστου: 23816530.
 
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την αποφυγή συνωστισμού στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καλούν τους εργοδότες και τους ασφαλισμένους όπως καταβάλλουν τις τρέχουσες οφειλόμενες εισφορές μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής / ιστοσελίδας JCC Smart ή μέσω του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
Ταμεία θα λειτουργούν στα Επαρχιακά Γραφεία μόνο για την είσπραξη εισφορών με μετρητά, είσπραξη καθυστερημένων εισφορών και διοικητικών προστίμων.
 
Οι εγγραφές ανέργων θα συνεχίσουν με τη διαδικασία που ανακοινώθηκε στις 16/03/2020 κατά την οποία οι νέες εγγραφές ανέργων, οι ανανεώσεις υπογραφών ανέργων και οι τερματισμοί εγγραφών θα γίνονται χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία των αιτητών.

Η εξυπηρέτηση του κοινού για την περίοδο από 18 Μαΐου 2020 μέχρι το τέλος Μαΐου, πέραν του ωραρίου της καθημερινής εξυπηρέτησης (08:00-15:00) θα διευρυνθεί κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη μέχρι τις 17:30.
 
Το διευρυμένο ωράριο θα ισχύει για «παράδοση εγγράφων και υποβολή αιτήσεων που αφορούν επιδόματα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για πραγματοποίηση συναντήσεων που έχουν διευθετηθεί μετά από επικοινωνία με τους λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
Το διευρυμένο ωράριο δεν θα ισχύει για την είσπραξη εισφορών στα ταμεία.

Επισημαίνεται ότι οι επισκέψεις στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης τηλεφωνικά ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος, όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω.

Τονίζεται ότι τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν έχουν αρμοδιότητα χειρισμού θεμάτων που αφορούν την Πληρωμή Ειδικών Επιδομάτων λόγω COVID-19 και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με το τηλέφωνο 1433 ή να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: coronavirus@mlsi.gov.cy.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ