Πώς θα λειτουργήσουν κέντρα αισθητικής και πρακτορεία στοιχημάτων

Οδηγίες προς επιχειρήσεις και πελάτες εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο σειράς οδηγιών προς επαγγελματίες διαφόρων επιχειρήσεων με στόχο την ομαλή λειτουργία τους και  εφαρμογή μέτρων προφύλαξης που θα πρέπει να εφαρμόζουν με στόχο τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης του COVID-19, προτρέπουν τους υπεύθυνους των ινστιτούτων αισθητικής, ινστιτούτα δερματοστιξίας (τατουάζ) και  διαπέρνησης σώματος (piercing) να εφαρμόζουν τα πιο κάτω μέτρα προστασίας στις επιχειρήσεις τους. 

Σημειώνεται πως για σκοπούς εφαρμογής  των οδηγιών αυτών, ο όρος εργαζόμενοι στα ινστιτούτα αισθητικής, ινστιτούτα δερματοστιξίας (τατουάζ) και  διαπέρνησης σώματος (piercing) συμπεριλαμβάνει  όλο το προσωπικό που εργάζεται εντός των ινστιτούτων είτε είναι  αισθητικοί, ή δρματοστικτοποιητές ή διαπερνητές σώματος ή επικεφαλής των επιχειρήσεων, ή προσωπικό καθαρισμού, ή προσωπικό υποδοχής.

1.    Εφαρμογή των πιο κάτω γενικών προληπτικών μέτρων :

-    Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στο προσωπικό σχετικά με τον τρόπο της εξάπλωσης του COVID-19 έτσι ώστε  να γνωρίζει τα συμπτώματα του COVID-19 και να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει  νωρίς, ώστε να μπορεί να ζητήσει κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και εργαστηριακές εξετάσεις και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο μόλυνσης τόσο των πελατών όσο και των άλλων εργαζομένων.

-    Αποτροπή της παρουσίας πολλών ατόμων ταυτόχρονα στην επιχείρηση με μέγιστο το 1 άτομο ανά 8 τετραγωνικά μέτρα, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός(περιλαμβανομένων των πελατών, εργαζομένων και τυχόν συνοδών).

-    Ύπαρξη, σε ευκρινή θέση στις εισόδους και τις εξόδους όλων των υποστατικών (αν είναι δυνατόν συνήθως υπάρχει κοινή είσοδος/έξοδος, φιάλης αλκοολούχου διαλύματος(περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη) με αντλία έγχυσης και βάση για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των πελατών.

-    Εφοδιασμό των αποχωρητηρίων με υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες μιας χρήσης, (οι οποίες θα απορρίπτονται σε ποδοκίνητους κάδους πλησίον των νιπτήρων), και αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη).

-    Για τις εργασίες εντός του υποστατικού  θα πρέπει να  χρησιμοποιούνται κάδοι με πώμα που να ανοίγει με ποδοκίνητο μοχλό.  

-    Πριν την έναρξη των  εργασιών, να θερμομετριέται το προσωπικό  και σε περίπτωση που κάποιος παρουσιάζει πυρετό να αποχωρεί από τον χώρο εργασίας με οδηγίες να επικοινωνεί ί άμεσα στον προσωπικό του ιατρό.

-    Για τους πελάτες θα πρέπει να ζητείται η χρήση μάσκας, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό (νοείται πως αυτό δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η  αισθητική περιποίηση/δερματοστιξία/διαπέρνηση σώματος   διενεργείται  σε περιοχή του προσώπου που κανονικά θα καλυπτόταν από την μάσκα).

-    Τοποθέτηση ανακοινώσεων στα σημεία εισόδου με τις οποίες να ζητείται  από τους πελάτες να μην εισέλθουν στο κατάστημα εάν νιώθουν αδιαθεσία ή έχουν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη από τον ιό COVID19.

-    Οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν το κοινό να περιορίσουν  στο βαθμό που είναι δυνατό  την συνομιλία με τους πελάτες. 

-    Να γίνει κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου, έτσι ώστε μεταξύ των πελατών  να τηρείται τουλάχιστο 2 μέτρα απόσταση. Στην περίπτωση όπου αυτό δεν είναι εφικτό να γίνεται διαχωρισμός  με κατάλληλό υλικό το οποίο να εκτείνεται σε ικανοποιητικό μήκος και ύψος έτσι ώστε να καλύπτει τόσο τον πελάτη όσο και το άτομο που αποδίδει την υπηρεσία.

-    Οργάνωση του χώρου και των εργασιών έτσι ώστε οι πελάτες να ολοκληρώνουν την παραμονή τους στο υποστατικό στο συντομότερο δυνατό χρόνο. 

-    Θα πρέπει να διεξάγονται οι εργασίες των εν λόγω ινστιτούτων ΜΟΝΟ  με προγραμματισμένες συναντήσεις(ραντεβού).

o    Στην τηλεφωνική επικοινωνία για τον ορισμό της προγραμματισμένης συνάντησής θα πρέπει να ενημερώνονται οι πελάτες ότι δεν θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο εάν  εάν νιώθουν αδιαθεσία ή έχουν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη από τον ιό COVID19. Επίσης καλό είναι να  μην συνοδεύονται από άλλα άτομα. 

o    Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται σε   τυχόν  έλεγχο  που δύναται να διενεργηθεί και θα πρέπει  να διατηρείται για περίοδο τουλάχιστο 20 ημερών.
 
-    να παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας όπως μάσκες προσώπου, γάντια μιας χρήσης, και  ρόμπα εργασίας για το προσωπικό.

-    Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο αερισμό των χώρων. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση κλιματιστικού και να διασφαλίζεται ότι υπάρχει επαρκής και συνεχής φυσικός αερισμός των χώρων.

-    Δεν θα πρέπει να διατίθεται ενημερωτικό υλικό (εφημερίδες, περιοδικά κ.α. ) για κοινή χρήση.

-    Δεν πρέπει να διατίθενται  στον χώρο αναμονής οποιαδήποτε δείγματα μακιγιάζ (testers) για κοινή χρήση

-    Για το κρεβατάκι/πάγκο εργασίας  αισθητικής περιποίησης/δερματοστιξίας/ διαπέρνησης σώματος   θα πρέπει απαραίτητα να τοποθετείται  χαρτί  ή σεντονάκια μιας χρήσης. 

-    Μετά από την εξυπηρέτηση κάθε πελάτη θα πρέπει : 

o    να γίνεται απολύμανση (σύμφωνα με τις οδηγίες στο σημείο 2)  και όπου χρειάζεται να διενεργείται  αποστείρωση (ακολουθώντας  τις ορθές πρακτικές και οδηγίες του κατασκευαστή του κάθε κλιβάνου)  σε όλα τα εργαλεία  που χρησιμοποιήθηκαν σε περίπτωση που αυτά δεν είναι μιας χρήσης.
o    το κρεβατάκι / κάθισμα που χρησιμοποιήθηκε θα πρέπει να απολυμαίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του σημείου 2.
o    οι τυχόν πετσέτες που χρησιμοποιούνται μετά από τον τερματισμό της παροχής υπηρεσιών στον πελάτη, να απομακρύνονται σε ερμητικά κλειστό αποθηκευτικό χώρο μέχρι την πλύση τους σε ψηλές θερμοκρασίες. 

-    Δεν επιτρέπεται η προσφορά  ροφημάτων  ή οποιονδήποτε εδεσμάτων (καραμέλλες κ.α.) σε πελάτες. 

-    Αποφυγή οποιοδήποτε προωθητικών ενέργειων που δυνατό να παρατείνουν την παραμονή του κοινού σε χρόνο περισσότερο από ότι χρειάζεται. 

-    Μείωση στο βαθμό που είναι εφικτό των συναλλαγών σε μετρητά και αντί αυτού προώθηση των ανέπαφων συναλλαγών. 

-    Γενικά τόσο το προσωπικό όσο και οι πελάτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα σχετικά Διατάγματα που εκδίδει ο Υπουργός Υγείας. 

2. Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης για το προσωπικό καθαριότητος:

-    Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης.

-    Όλες οι επιφάνειες δάπεδα, πάγκοι, ταμεία, χώροι υγιεινής (δάπεδα, λεκάνες, νιπτήρες, κλπ.) πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να απολυμαίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

-    Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, ανελκυστήρες, διακόπτες, βρύσες, κλπ.) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη).

-    Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό των αντικειμένων και των επιφανειών, με τις οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε συμπτώματα ίωσης ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και παρατίθενται στην ιστοσελίδα hhtps://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html.

-    Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως με τη χρήση γαντιών  μίας χρήσης τα οποία θα πρέπει αμέσως μετά να  απορρίπτονται σε κάδο απορριμμάτων. 

3. Οδηγίες ατομικής υγιεινής προς τους εργαζόμενους :

-    Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό.

-    Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους κάδους απορριμμάτων.

-    Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνεται απαραίτητα μετά την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Επισημαίνεται ότι τα γάντια δεν αντικαθιστούν το πλύσιμο των χεριών.

-    Άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού να μην προσέρχονται στην εργασία τους μέχρι το πέρας των συμπτωμάτων.

-    Το προσωπικό θα πρέπει να φέρει  μάσκα, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:
i.    Να εφαρμόζεται σωστά στο πρόσωπο ώστε να καλύπτει τόσο το στόμα όσο τη μύτη και το πηγούνι
ii.    Να αλλάζεται συχνά ώστε να μην αποτελέσει με την πάροδο του χρόνου εστία μικροβίων, όταν υγρανθεί θα πρέπει να αλλάζεται. 

-    Το προσωπικό θα πρέπει να φέρει  γάντια , σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

i.    Πριν φορέσετε τα γάντια, πάντα πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και τα σκουπίζετε.
ii.    Φοράτε το σωστό μέγεθος.
iii.    Αλλάζετε  συχνά τα γάντια και ειδικά μετά από κάθε πελάτη
iv.    Τα γάντια θα πρέπει να αφαιρούνται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την τουαλέτα ή τρώτε ή χειρίζεστε σκουπίδια ή καθαρίζετε επιφάνειες. 
v.    Δεν θα πρέπει να αγγίζετε το πρόσωπό σας ενώ φοράτε τα γάντια. 
vi.    Το γάντι του χεριού που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματική συναλλαγή πρέπει να αντικαθίσταται.
vii.    Αντικαταστήστε κατεστραμμένα ή σκισμένα γάντια αμέσως. 
viii.    Μην επαναχρησιμοποιείτε γάντια φορεμένα. Κάθε φορά που αλλάζετε γάντια πετάτε τα χρησιμοποιημένα. 
ix.    Αφαιρείτε το κάθε γάντι χωριστά πιάνοντάς το από τη μανσέτα.
x.    Πλύνετε τα χέρια σας ακόμα και αν φοράτε γάντια, καθώς τα μολυσμένα γάντια όταν αφαιρεθούν μπορεί να μεταδώσουν τον ιό στα χέρια σας.

Οδηγίες και μέτρα προφύλαξης για τη λειτουργία των Πρακτορείων ΟΠΑΠ

1.    Ανάρτηση και αφισοκόλληση των απαραίτητων σημάνσεων στην είσοδο και στον εσωτερικό χώρο (τοίχους και πάτωμα), για ενημέρωση των πελατών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται (π.χ. αποστάσεις μεταξύ ατόμων), κυρίως των συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την ορθή υγιεινή των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα. 

2.    Τοποθέτηση αλκοολούχων διαλυμάτων με περιεκτικότητα ˃60% αλκοόλης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ-ΚΑ σε κάθε είσοδο του πρακτορείου. Υποχρεωτική χρήση από όλους ανεξαιρέτως, αλκοολούχου διαλύματος για την υγιεινή των χεριών κατά την είσοδο και έξοδο από το πρακτορείο.

3.    Ορισμός ενός ατόμου που θα είναι υπεύθυνο: να ελέγχει πόσα άτομα εισέρχονται εντός του πρακτορείου, ότι κρατούνται οι αποστάσεις μεταξύ των πελατών και αποφυγή συνωστισμού.

4.    Θα επιτρέπεται η είσοδος σε πελάτες αναλόγως της χωρητικότητας του πρακτορείου και με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται απαραίτητα η απόσταση των δυο μέτρων μεταξύ τους (ένα άτομο ανά 8 τ.μ.).

5.    Στα ταμεία των πρακτορείων θα παραδίδονται τα δελτία στους πελάτες και θα γίνεται η απαραίτητη  συναλλαγή με ένα πελάτη κάθε φορά. Δεν θα υπάρχουν δελτία σε σταντ μέσα στο πρακτορείο.

6.    Η κατάθεση ή/και επικύρωση των δελτίων θα γίνεται μόνο με τη διαδικασία «take away».

7.    Οι υπάλληλοι που θα εξυπηρετούν το κοινό θα φορούν μάσκα και θα βρίσκονται πίσω από προστατευτικό plexiglass τζάμι, που θα καθαρίζεται καθημερινά και συχνά. Οι υπάλληλοι μετά από κάθε συναλλαγή θα πρέπει να χρησιμοποιούν αλκοολούχα διαλύματα και να εφαρμόζουν πιστά την υγιεινή των χεριών τους. Η χρήση της μάσκας θα τοποθετείται με τον σωστό τρόπο, με την έναρξη της εργασίας τους και θα απορρίπτεται σε κλειστούς κάδους, με την λήξη της εργασίας τους, κατά την έξοδο τους. Η εφαρμογή υγιεινής των χεριών πριν και μετά τη χρήση της μάσκας είναι απαραίτητη. Το ίδιο ισχύει και σε αλλαγή της μάσκας, σε περίπτωση που βραχεί.

8.    Στο εσωτερικό των πρακτορείων δεν θα πρέπει να υπάρχουν καρέκλες.

9.    Να λαμβάνεται μέριμνα, ούτως ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση στον εργασιακό χώρο αναλώσιμο υλικό, όπως θερμόμετρα, απλές χειρουργικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης, σακούλες απορριμμάτων, υγρά καθαρισμού επιφανειών. 

Καθαριότητα Πρακτορείων ΟΠΑΠ

1.    Καθημερινός και σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (high touch surfaces)  όπως:

πόμολα, πάγκοι, πληκτρολόγια, έπιπλα κλπ. με καθαριστικό διάλυμα.

2.    Καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση της τουαλέτας και των κοινόχρηστων χώρων με καθαριστικά διαλύματα.

3.    Τοποθέτηση ανακοίνωσης που να δίνει οδηγίες χρήσης της τουαλέτας: κατά τη χρήση της τουαλέτας συστήνεται να κλείνει το καπάκι πριν να τραβηχτεί το καζανάκι. Είναι σημαντικό το καθάρισμα των χεριών ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τη χρήση/καθαρισμό της τουαλέτας. 

4.    Καθημερινός καθαρισμός δαπέδου με καθαριστικά διαλύματα (κατά προτίμηση αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης 1/99).
Σημείωση: Όσοι σχετίζονται με την καθαριότητα πρέπει να χρησιμοποιούν μιας χρήσης γάντια, μάσκα και στολή εργασίας. Μετά τη χρήση τους, τα γάντια και η μάσκα θα πρέπει να απορρίπτονται με προσοχή σε κλειστούς κάδους. Η στολή εργασίας πρέπει να πλένεται στους 60 βαθμούς μετά από κάθε χρήση. Ο συστηματικός και επαρκής αερισμός του χώρου να γίνεται με βάσει την εγκύκλιο του ΗΜΥ (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών).

Αναλυτικές οδηγίες για αντιμετώπιση ύποπτου κρούσματος σε ιδιοκτήτη ή εργαζόμενο πρακτορείου ΟΠΑΠ

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ύποπτο κρούσμα, το προσωπικό θα πρέπει να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να ενημερώσει άμεσα την γραμμή του πολίτη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στο τηλέφωνο 1420 (24ωρη λειτουργία), καθώς και του ΠΙ του, δηλώνοντας τις πιο κάτω πληροφορίες:

1.    Όνομα και επίθετο εργαζομένου
2.    Χώρα προέλευσης
3.    Συμπτώματα εργαζομένου
4.    Διεύθυνση εργασιακού χώρου

Κατά την παρουσία του ασθενούς στον εργασιακό χώρο και μέχρι την μεταφορά του σε Ιατρικό Κέντρο, θα πρέπει:

1.    Να απομονωθεί άμεσα από τους άλλους εργαζομένους.

2.    Αν εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (πυρετό και βήχα ή δύσπνοια) χορη-γείται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα.

3.    Αν υπάρχει συνάδελφος του εργαζομένου, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει, πρέπει να χορηγηθεί σε αυτόν απλή χειρουργική μάσκα και να του συστηθεί να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του εργαζομένου (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.

4.    Δώστε στο υπόλοιπο προσωπικό την οδηγία να αποφεύγεται η είσοδος στο χώρο του εργαζομένου.

5.    Ο χρησιμοποιημένος ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα, γάντια) πρέπει να απορρίπτονται σε κλειστό κάδο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθούν. Η υγιεινή των χεριών πριν και μετά την χρήση επιβάλλεται.

6.    Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης.

7.    Όλες οι ενέργειες θα πρέπει να γίνονται με ψυχραιμία, με ηρεμία και με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου.

8.    Άμεση απομάκρυνση των υπαλλήλων και αναστολή των εργασιών του πρακτορείου στο οποίο έχει εντοπιστεί το επιβεβαιωμένο κρούσμα μέχρις ότου:

i.    Διενεργηθεί απολύμανση όλων των χώρων του πρακτορείου, από εγκεκριμένη εταιρεία, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, Αρ.15, ημερομηνίας 10/04/2020, και παρατίθενται στην ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html. Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό απολύμανσης και ο Αριθμός Άδειας του απολυμαντικού που χρησιμοποιήθηκε θα πρέπει να υποβάλλεται στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.
ii.    Αντικατασταθεί όλο το προσωπικό με άτομα που αποδεδειγμένα είναι «ελεύθεροι» από τη νόσο COVΙD-19
iii.    Όλες οι στενές επαφές του θετικού κρούσματος τεθούν σε υποχρεωτική καραντίνα 14 η-μερών.

Η επαναλειτουργία του πρακτορείου θα αποφασίζεται μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω ενεργειών και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγείας. Ως εκ τούτου, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων  ενεργειών (εργαστηριακοί έλεγχοι, απολύμανση), θα πρέπει να αποστέλλεται γραπτή ενημέρωση προς στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αναφέροντας όλες τις ενέργειες που έχει προβεί η επιχείρηση τόσο για την απολύμανση όσο και για την απομάκρυνση και αντικατάσταση του προσωπικού.

Νοείται ότι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε άλλος εργαζόμενος στο συγκεκριμένο πρακτορείο αναπτύξει συμπτώματα που παραπέμπουν στα συμπτώματα της νόσου COVID-19, τότε άμεσα θα πρέπει να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες, ως αυτές έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας και παρατίθενται στην Ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ