Παράταση από το Τμήμα Φορολογίας για Εισοδήματα Εταιρειών και Αυτοεργοδοτουμένων

Μέχρι πότε δικαιούνται να υποβάλουν Εισοδήματα για το 2019 εταιρείες και αυτοεργοδοτούμενοι.

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης), Διάταγμα του 2021  (ΚΔΠ 111/2021), η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών (ΤΦ 4), και Αυτοεργοδοτούμενων με Λογαριασμούς  (ΤΦ 1ΛΟΓ) για το Φορολογικό Έτος 2019, παρατείνεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ