Ανθούση: Στο €1.5 εκ. ανήλθε η επιδότηση προς τον ΣΠΑΒΟ το 2022

Γραπτή δήλωση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασίας Ανθούση για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Κατά τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, επαναλαμβάνουμε εμφαντικά τη δέσμευση και την προσήλωσή μας στην απάλειψη των οποιασδήποτε μορφής βίας ενάντια σε γυναίκες και κορίτσια. Επιπλέον, εντείνουμε τις προσπάθειές μας για ενθάρρυνση των θυμάτων βίας να αναζητούν βοήθεια και να καταγγέλλουν τη βία, που στις πλείστες των περιπτώσεων προέρχεται από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Όπως καταδεικνύουν τα στατιστικά, οι γυναίκες και τα κορίτσια συνιστούν το μεγαλύτερο ποσοστό θυμάτων κάθε μορφής βίας, με το πρόβλημα να καταγράφεται εντονότερο σε περιόδους κρίσεων.

Στην Κύπρο, τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί σημαντικές αποφάσεις με κορωνίδα την υπογραφή και την κύρωση το 2017 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη, καταπολέμηση και εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί για την Κυβέρνηση της Κύπρου, ένα νομικό δεσμευτικό εργαλείο, το οποίο δημιουργεί το πλαίσιο τόσο για την πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και την προστασία των θυμάτων, όσο και για τον τερματισμό της ατιμωρησίας των θυτών. Έκτοτε, και προς εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, έχουν προωθηθεί και ψηφιστεί σειρά νομοσχεδίων, καλύπτοντας αρκετά κενά και ενισχύοντας το νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου.

Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση προχώρησε το 2019 στη δημιουργία του Σπιτιού της Γυναίκας, το οποίο αποτελεί τομή για την κυπριακή κοινωνία και από το 2020 λειτουργεί ως ένα διεπιστημονικό κέντρο, όπου επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων παρέχουν στήριξη στα θύματα βίας και τις οικογένειές τους. Η λειτουργία του Σπιτιού της Γυναίκας ανατέθηκε στον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), με πλήρη επιδότηση για το 2022 ύψους €450.000 μέσω του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Συνολικά, η επιδότηση προς τον Σύνδεσμο για το 2022 ανήλθε στο €1.5 εκ..

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ενίσχυσης των ενεργειών της Πολιτείας για αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού κοινωνικού φαινομένου, επικεντρώνει τις δράσεις του στην πρόληψη των περιστατικών βίας, καθώς και στη θεραπεία, τη στήριξη και τη συμβουλευτική βοήθεια προς τα θύματα βίας, με στόχευση στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της κακοποίησης. Ταυτόχρονα, επενδύει σε πρακτικές που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια κουλτούρας στην κοινωνία για τον πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει σε συνθήκες ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης: Πότε πληρώνονται 12ο και 13ο μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ