Cyta: Επενδύσεις του Ταμείου Συντάξεων 2009-2013 αφορούν οι εκθέσεις Ελεγκτικής

Στο θέμα πρόσληψης προσωπικού από θυγατρική εταιρεία της, η Cyta διευκρινίζει ότι η διαδικασία που εφαρμόζεται από τη θυγατρική εταιρεία για πρόσληψη προσωπικού της είναι απόλυτα διαφανής. 

Οι αναφορές σε αριθμό εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Ταμείο Συντάξεων της Cyta που παραπέμφθηκαν στο Γενικό Εισαγγελέα για διερεύνηση ενδεχόμενης διάπραξης ποινικών αδικημάτων, αφορούν αποκλειστικά επενδύσεις που έγιναν την περίοδο 2009-2013, αναφέρει η Cyta.
 
«Έκτοτε το Ταμείο λειτουργεί σε πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και συμμόρφωσης με τους νόμους και κανονισμούς, υπό την αυστηρή εποπτεία του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών», αναφέρει η Cyta σχολιάζοντας σε σημερινή ανακοίνωση τη συζήτηση της ετήσιας έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για τη Cyta για το 2017 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών και τις επακόλουθες αναφορές σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 
Η Cyta αναφέρει επίσης ότι «οι από κοινού προσπάθειες της Cyta και του Ταμείου για απεμπλοκή από τις πιο πάνω επενδύσεις, ήδη απέδωσαν καρπούς εντός του 2017 με την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων αναφορικά με την επένδυση για το Nicosia Mall, ως αποτέλεσμα της οποίας βελτιώθηκε η καθαρή θέση του Ταμείου κατά €22,3 εκατομμύρια για το 2017». Προσθέτει ότι «η ουσιαστική αυτή εξέλιξη συνέτεινε στη συνολική βελτίωση του αναλογιστικού ελλείμματος του Ταμείου κατά €44 εκ., σε συνέχεια της οποίας η Cyta και το Ταμείο έλαβαν από κοινού την ιδιαίτερα σημαντική απόφαση για ταχύτερη κάλυψη του αναλογιστικού ελλείμματος του Ταμείου, μειώνοντας για πρώτη φορά την περίοδο αποπληρωμής στα 7,5 χρόνια» από τα 10 χρόνια που ίσχυε προηγουμένως.
 
Στο θέμα πρόσληψης προσωπικού από θυγατρική εταιρεία της, η Cyta διευκρινίζει ότι, με βάση σειρά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού που λήφθηκαν το Μάρτιο και Απρίλιο 2018, όταν τέθηκε ενώπιόν του σχετική πρόταση, η διαδικασία που εφαρμόζεται από τη θυγατρική εταιρεία για πρόσληψη προσωπικού της είναι απόλυτα διαφανής. 
 
Αναφορικά με το θέμα της διαχείρισης 60 παλαιών οχημάτων, η Cyta αναφέρει ότι η διαδικασία ανακύκλωσής τους εφαρμόστηκε κατόπιν διαγωνισμού στον οποίο κλήθηκαν επτά εγκεκριμένοι ανακυκλωτές, συμμετείχαν τρεις και επιλέχθηκε ο πλειοδότης, ενώ ο έλεγχος της καταστροφής των οχημάτων έγινε με την εμπλοκή αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.
 
Αναφέρει επίσης, σε σχέση με την απόφαση για ανακύκλωση των οχημάτων, ότι αυτή είχε κριθεί υπηρεσιακά ως η πλέον συμφέρουσα αξιολογώντας όλες τις παραμέτρους.
 
Επιπλέον, αναφέρει ότι τα θέματα προσωπικού τυγχάνουν διαχείρισης στη βάση νόμων ή κανονισμών προσωπικού και καθορίζονται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
 
Οικονομικά αποτελέσματα – Στα €60 εκ. το μετά φόρων πλεόνασμα του 2018
 
Η Cyta αναφέρει επίσης ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού για το 2017 «αντικατοπτρίζουν την οικονομική του ευρωστία, παρά το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί» και προσθέτει ότι «το 2017 ο Οργανισμός πέτυχε για έκτη συνεχόμενη χρονιά μείωση των λειτουργικών του εξόδων, ως αποτέλεσμα των συστηματικών μέτρων που λαμβάνονται για βέλτιστη διαχείριση του κόστους και της αποτελεσματικότητας ανά δραστηριότητα».

Προσθέτει ότι «συνέχισε τη θετική της συνεισφορά στα κρατικά ταμεία με την καταβολή στην Πολιτεία μερίσματος €26,4 εκ. από τα κέρδη του 2016 και €28,6 εκ. από τα κέρδη του 2017». 
 
Ως αποτέλεσμα, το συσσωρευμένο μέρισμα που έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας από τη Cyta είναι της τάξης των €800 εκ., προσθέτει.

Τέλος, η Cyta αναφέρει ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το 2018, το μετά φόρων πλεόνασμα υπολογίζεται σε περίπου €60 εκ., που ξεπερνά σημαντικά το αντίστοιχο πλεόνασμα των €43,6 εκ. για το 2017 και βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας επταετίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ