Ψηφίστηκε εναρμονιστική νομοθεσία για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε σε νόμο με 48 ψήφους υπέρ και 2 εναντίον και οι κανονισμοί με 46 υπέρ και 2 εναντίον.

Ψηφίστηκε η εναρμονιστική νομοθεσία για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
 
Αλλαγές στο πλαίσιο που διέπει την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών και διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή έμμεσους ασφαλιστικούς διανομείς, επιφέρει νομοθετικό πλαίσιο που ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής, αφού το τροποποίησε.

Πρόκειται για εναρμονιστικό πλαίσιο, το οποίο υιοθετήθηκε στην εθνική νομοθεσία με τροποποίηση της πρωτογενούς(νομοσχέδιο) και της δευτερογενούς νομοθεσίας (κανονισμοί).
 
Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε σε νόμο με 48 ψήφους υπέρ και 2 εναντίον και οι κανονισμοί με 46 υπέρ και 2 εναντίον.
 
Η τροπολογία των κομμάτων ΑΚΕΛ – ΕΔΕΚ και Συμμαχίας Πολιτών που ψηφίστηκε με 30 υπέρ, 20 εναντίον, 1 αποχή προβλέπει ότι οι Συνδεδεμένοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και οι Εταιρείες Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων θα συνεχίσουν να ασκούν τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στη βάση της υφιστάμενης εγγραφής τους στο Μητρώο Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων και στο Μητρώο Εταιρειών Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων, αντίστοιχα, αλλά μόνο για περίοδο μέχρι τη λήξη της εγγραφής αυτής. 

Με τη λήξη της ισχύος της εγγραφής τους, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να ασκούν τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, να εγγραφούν σε ένα από τα άλλα Μητρώα, στη βάση των προνοιών του νόμου.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, τα υφιστάμενα μητρώα θα καταργηθούν αμέσως μετά τη λήξη της εγγραφής σε αυτά του τελευταίου συνδεδεμένου ασφαλιστικού σύμβουλου και εταιρείας συνδεδεμένων ασφαλιστικών συμβούλων, αντίστοιχα, γεγονός το οποίο θα επέλθει κατά το μέγιστο εντός χρονικού ορίζοντα τριών ετών, καθότι οι εγγραφές στα μητρώα έχουν τριετή διάρκεια.

Τροπολογία του Βουλευτή του Κινήματος Αλληλεγγύης Μιχάλη Γιωργάλλα, που ψηφίστηκε με 26 υπέρ, 17 εναντίον και 2 αποχές, στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποδίδουν στις ασφαλιστικές εταιρείες τα ποσά που εισπράττουν από τους ασφαλισμένους πελάτες τους ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα κακοδιαχείρισης.
 
Η συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας αφορούσε τη σημασία της νέας νομοθεσίας και των τροπολογιών σε σχέση με τον τρόπο που διεξάγονται οι ασφαλιστικές δραστηριότητες τραπεζικών ιδρυμάτων.

Οι Βουλευτές που υποστήριξαν την τροπολογία των κομμάτων ΑΚΕΛ – ΕΔΕΚ – Συμμαχίας Πολιτών ανέφεραν ότι δεν μπορεί να παραχωρούνται πλεονεκτήματα και δεσπόζουσα θέση στις τράπεζες και σε αυτή την περίπτωση.

Ο ΔΗΣΥ με τοποθέτηση του Βουλευτή Μάριου Μαυρίδη απέρριψε τις δύο τροπολογίες κάνοντας αναφορά σε αρνητικές επιπτώσεις που θα επιφέρουν κυρίως για όσους εργάζονται στις τράπεζες με μερική απασχόληση, ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

Με τον νόμο και τους κανονισμούς εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας των ασφαλισμένων στα κράτη μέλη, ανεξάρτητα αν αγοράζουν το ασφαλιστικό προϊόν απευθείας από μία ασφαλιστική επιχείρηση ή έμμεσα από ασφαλιστικό διανομέα. 

Περαιτέρω, σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους πελάτες από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους διανομείς και στη θέσπιση βελτιωμένων κανόνων δεοντολογίας για όλους τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων.

Με βάση τη νέα σχετική ευρωπαϊκή οδηγία εισάγεται ο όρος του διανομέα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, καθώς και οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, που είναι νομικά πρόσωπα.  

Εισάγονται ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τη θέσπιση κανόνων αναφορικά με την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Εφόρου Ασφαλίσεων, την άσκηση δραστηριοτήτων διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς μεσάζοντες, ασφαλιστικούς συμβούλους, συνδεδεμένους ασφαλιστικούς συμβούλους και δευτερεύουσας δραστηριότητας διαμεσολαβητές, την εγγραφή, διαγραφή, ανανέωση και επέκταση εγγραφής προσώπων σε μητρώα άσκησης εργασιών διαμεσολάβησης.

Οι κανονισμοί αφορούν μεταξύ άλλων τα προσόντα των προσώπων που ασκούν δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων και τα τέλη εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής, επέκτασης εγγραφής και μεταβολής στοιχείων σε μητρώα άσκησης εργασιών διαμεσολάβησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ