Χ. Θεμιστοκλέους: Να αλλάξουμε τα στερεότυπα στην επαγγελματική εκπαίδευση

Η επικεφαλής της Deloitte Academy Χριστίνα Θεμιστοκλέους μάς μιλά για τους στόχους που έχει θέσει με την ανάληψη των νέων καθηκόντων της.

Η αγάπη και το πάθος της για τη διά βίου μάθηση την οδήγησαν στη θέση της επικεφαλής της Deloitte Academy. Ένας χώρος ο οποίος της ταιριάζει απόλυτα όπως συνειδητοποιούμε μέσα από τη συζήτηση που είχαμε μαζί της στα γραφεία του 8ου ορόφου της Deloitte. Με εφόδιο την 20χρονη επαγγελματική της πορεία η κα Θεμιστοκλέους άρχισε το νέο επαγγελματικό της ταξίδι με στόχους και προσδοκίες.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα μιας μέρας στο γραφείο; 

Η κάθε μέρα, από το ξεκίνημά της, είναι δημιουργική, γεμάτη με πολλές συναντήσεις και πάντα διαφορετική από την προηγούμενη. Ξεκινώ τη μέρα μου βάζοντας προτεραιότητες στα to-do μου και προχωρώ με τον συντονισμό της ομάδας. Συνεχίζω με πολλές ενδιαφέρουσες συναντήσεις, διαδικτυακές και face-to-face, με διάφορους συναδέλφους, συνεργάτες και πελάτες. Από τη μέρα μου δεν λείπει το δημιουργικό κομμάτι καθότι με την ομάδα μου σε καθημερινή βάση συζητούμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες της αγοράς. Βάσει των αναγκών που εντοπίζουμε, προχωρούμε με τη δημιουργία και συγγραφή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ως επικεφαλής της Deloitte Academy ποιους στόχους έχετε θέσει;

Ο στόχος που έχω θέσει είναι να βοηθήσω τους πελάτες μας να ενισχύσουν τις δεξιότητες και ικανότητες του προσωπικού τους, ούτως ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στο συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Επιπλέον, οι επαγγελματίες της αγοράς μας να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες ανάπτυξης και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, για να βαδίζουν παράλληλα με τις εξελίξεις, καθώς και να μάθουν να προσαρμόζονται συνεχώς στους αναδυόμενους ρόλους. Στόχος μου, επίσης, είναι να καλλιεργηθεί μια εκπαιδευτική κουλτούρα όπου να έχει σαν βασικό στοιχείο τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η οποία να προσφέρει ευέλικτες ευκαιρίες ανάπτυξης με εναλλακτικούς τρόπους εκμάθησης. Σκοπός είναι η κατάρτιση να ταιριάζει και να ευθυγραμμίζεται με την πραγματική εργασία, δίνοντας συγχρόνως προσοχή στην εμπειρία και στο ταξίδι μάθησης του εκπαιδευόμενου, έτσι ώστε να βρίσκουν και οι ίδιοι νόημα και ικανοποίηση στην εργασία τους. 

Το προσωπικό μου στοίχημα είναι να κάνω τη διαφορά, να μετατρέψω τα προβλήματα σε ευκαιρίες, να αλλάξει ο παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης και να γίνει αλλαγή στην εκπαιδευτική κουλτούρα. 

Ποιο έργο έχει να επιτελέσει η Deloitte Academy;

Η Deloitte Academy σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει και να καθοδηγεί την επαγγελματική πορεία και την εξέλιξη στελεχών. Αυτό, μέσω μιας ευέλικτης και πρακτικής εκπαιδευτικής εμπειρίας, που να τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, ενώ συγχρόνως να τους συνδέει με κορυφαία στελέχη της αγοράς.

Η Ακαδημία έρχεται να καλύψει την ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, σε μια εποχή που οι εξελίξεις «τρέχουν» πιο γρήγορα από ποτέ, προσφέροντας μία ευρεία γκάμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στόχος της Ακαδημίας είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια μαθησιακή εμπειρία που συνδέει την επαγγελματική επιμόρφωση με τις τάσεις, τις εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς. Να παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων και τεχνικών γνώσεων, σε ένα ευρύ θεματολόγιο, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ηγεσίας, καθοδήγησης, παρακίνησης, αλλαγής κουλτούρας, καθώς επίσης και τεχνικά θέματα. Σχεδιάζονται και υλοποιούνται επίσης, εξατομικευμένα προγράμματα ανάπτυξης στη βάση των αναγκών και των στρατηγικών προτεραιοτήτων του πελάτη.

Τα σεμινάρια, οι ημερίδες και τα συνέδρια που προσφέρονται από την Deloitte Academy είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να μεγιστοποιούν τη μαθησιακή εμπειρία μέσα από πρακτικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης και ανοικτή συζήτηση. Πραγματοποιούνται είτε διά ζώσης ή διαδικτυακά και συνδυάζουν την πρακτική εκπαιδευτική εμπειρία με σύγχρονες τεχνικές μάθησης. Οι εισηγητές μας διαθέτουν εκτενή εμπειρία στον τομέα τους και κατανοούν πλήρως τις επιχειρηματικές προκλήσεις. 

Ποιες προκλήσεις καλείστε να αντιμετωπίσετε;  

Οι συνεχείς αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση είναι μερικές από τις νέες παγκόσμιες επιχειρηματικές προκλήσεις, έτσι ως Deloitte Academy προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα δυναμικό περιβάλλον που απαιτεί ετοιμότητα και ευελιξία. Η νέα σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων που σχεδιάστηκε ανταποκρίνεται πλήρως στην ανάγκη συνεχούς βελτίωσης, συμπλήρωσης και αναβάθμισης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των επαγγελματιών για τη συνεχή προσαρμογή τους.

Ειδικότερα, η πανδημία οδήγησε πολλές επιχειρήσεις στο να κατανοήσουν ότι οι δεξιότητες που θα χρειαστούν στο μέλλον είναι διαφορετικές από αυτές που είχαν ανάγκη μέχρι σήμερα. Ο αγώνας για εξεύρεση προσωπικού γίνεται συνεχώς δυσκολότερος και έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της μαζικής αποχώρησης, τα οποία αυξάνουν ακόμη περισσότερο την ανάγκη για κάλυψη κενών σε δεξιότητες και ικανότητες εντός των Οργανισμών. Η Deloitte Academy μέσω των σεμιναρίων της έχει στόχο να υποστηρίξει τους Οργανισμούς στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, επενδύοντας στη συνεχή εκπαίδευση του υφιστάμενου προσωπικού για ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του (reskilling και upskilling).

Ποιοι σταθμοί καθόρισαν την επαγγελματική σας πορεία; 

Αρκετοί σταθμοί σημάδεψαν την επαγγελματική μου πορεία, όπως η συνεργασία μου με αξιόλογους επαγγελματίες στον χώρο, οι μέντορές μου, οι συνέταιροι με τους οποίους συνεργάστηκα, η ένταξή μου στην ομάδα της Deloitte, καθώς επίσης και η στροφή στην καριέρα μου που είχα κάνει στον ακαδημαϊκό χώρο. Αισθάνομαι όμως ότι την πορεία μου την καθόρισαν περισσότερο δυο άτομα: η μητέρα μου, που με τις ηγετικές της ικανότητες ήταν πάντα πρότυπο για εμένα και ο σύζυγός μου που για τόσα χρόνια στάθηκε δίπλα μου χωρίς «προϋποθέσεις» εμψυχώνοντάς με και πιστεύοντας σε μένα.

Ποιες νέες συνήθειες έχετε αποκτήσει στη μετά Covid-19 εποχή; 

Οι νέες μου συνήθειες έχουν να κάνουν με περισσότερες τηλεδιασκέψεις και εργασία από το σπίτι, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Παράλληλα υιοθέτησα νέες συνήθειες στο πλαίσιο της εξισορρόπησης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, όπως γυμναστική και υγιεινή διατροφή.

WhoisWho

Σπούδασα στο Ηνωμένο Βασίλειο Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, είμαι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και έχω περίπου 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Ξεκίνησα την καριέρα μου ως εκπαιδευόμενη λογίστρια, στη συνέχεια ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην Deloitte από το 2008 και παράλληλα δίδασκα σε πανεπιστήμιο σε φοιτητές που ήθελαν να αποκτήσουν επαγγελματικό τίτλο στη Λογιστική. Μέχρι τον Μάιο του 2023 ήμουν Επιχειρησιακή διευθύντρια (Director) στο τμήμα διαχείρισης κινδύνων (Risk Advisory) της Deloitte, όπου απέκτησα πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις. Η αγάπη και το πάθος που έχω για τη διά βίου μάθηση με οδήγησε να ηγούμαι στην Ακαδημία της Deloitte. Είμαι επίσης πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της ΑΝΑΔ και μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του πανεπιστήμιου της Deloitte που εδρεύει στο Παρίσι. 

Αγαπημένο βιβλίο:

  • Find your Why by Simon Sinek

Αγαπημένη ταινία:

  • Eat Pray Love

Προσωπικότητα που θαυμάζω:

  • Τη μητέρα μου που βρίσκεται πάντα δίπλα μου, με στηρίζει σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας τόσο πρακτικά όσο και συναισθηματικά

Κάτι που θα ήθελα να αποκτήσω:

  • Νέα σφραγίδα στο διαβατήριο μου για τον προορισμό «Κένυα»

Κάτι που δεν αποχωρίζομαι ποτέ:

  • Το κινητό μου

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Διαβάστε επίσης: Γιατί η μετάβαση της Κύπρου σε αειφόρο επιχειρηματικό κέντρο επιβάλλεται

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ