Η Βιώσιμη Ανάπτυξη του τομέα των τυχερών παιχνιδιών στο επίκεντρο της δράσης της ΕΑΣ

«Στόχος μας είναι η καθολική εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής Βιωσιμότητας, σε όλο το φάσμα του τομέα και από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη» τονίζει η πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, Ιωάννα Φιάκκου

«Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς απορρέει από την αποστολή και το όραμά μας και αφορά τη διασφάλιση της ηθικής και νομικής επιταγής για εφαρμογή των αρμοδιοτήτων μας, βάσει του νομοθετικού μας πλαισίου, καθώς και την προστασία του κοινωνικού ιστού από προβληματικές συμπεριφορές ενώ παράλληλα ενισχύουμε την υγιή και Βιώσιμη Ανάπτυξη του τομέα της στοιχηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο» υπογραμμίζει σε συνέντευξή της η πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, Ιωάννα Φιάκκου.

Παρουσιάζοντας τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί η Αρχή και τη στρατηγική που ακολουθεί σε σχέση με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η κα Φιάκκου εξηγεί πως: «Έχουμε ενσωματώσει στη στρατηγική μας τους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για Βιώσιμη Ανάπτυξη, κατά τρόπο που θα βελτιστοποιεί τα κοινωνικά οφέλη, θα καλλιεργεί την κοινωνική υπευθυνότητα, την ισοτιμία, τον σεβασμό και την ακεραιότητα απέναντι σε όλους τους εμπλεκόμενους στην αγορά, περιλαμβανομένου και του προσωπικού του Οργανισμού». Ο στρατηγικός σχεδιασμός μας αντικατοπτρίζει το όραμά μας για προστασία και ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας, με πυξίδα μας το «Ασφαλές Παιχνίδι» υπογραμμίζει.

Τι περιλαμβάνει η στρατηγική του οργανισμού σε ό,τι αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και σε ποιους πυλώνες αναπτύσσονται οι δράσεις σας;

Διαχρονικά, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων επενδύει και αναπτύσσει δράσεις, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, βασισμένη στους πυλώνες οικονομία, διακυβέρνηση, κοινωνία και περιβάλλον. Αποστολή μας, εξάλλου, είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής ρύθμισης και εποπτείας της στοιχηματικής δραστηριότητας, με στόχο τη διαφάνεια και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του τομέα, η καλλιέργεια συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και η συνεισφορά σε θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας του κοινωνικού ιστού.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού μας σχεδιασμού καθώς και του σχεδίου δράσης μας για την κοινωνική ευθύνη, αναπτύσσουμε δράσεις και πρωτοβουλίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η Αρχή πραγματοποιεί ενημερωτικές εκστρατείες, για να ευαισθητοποιήσει, να προβληματίσει και να ωθήσει το κοινό να κατανοήσει τι σημαίνει Ασφαλές Παιχνίδι. Αποκορύφωμα των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού, η οποία πλέον αποτελεί θεσμό και υλοποιήθηκε για 6η συνεχόμενη χρονιά, με την αθρόα συμμετοχή του κοινού και τη διοργάνωση πέραν των 30 δράσεων. Η Εβδομάδα άνοιξε αυλαία με το Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού και τη συμμετοχή 250 συνέδρων και πέραν των 25 ακαδημαϊκών και ειδικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφαλούς παιχνιδιού. Κατά τη διάρκειά της, ενθαρρύναμε τον ανοικτό διάλογο γύρω από την ασφαλή ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, εξειδικευμένων συμβούλων, επαγγελματιών του τομέα και όλων των εμπλεκόμενων μερών. Στόχος μας είναι να εμπλέξουμε σε αυτόν τον διάλογο όλο το κοινωνικό σύνολο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το στοίχημα θα παραμείνει διασκέδαση, αποφεύγοντας φαινόμενα προβληματικής ενασχόλησης.

Η Αρχή, πλέον, αντιμετωπίζει την ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια ως ένα ζήτημα δημόσιας υγείας, τοποθέτηση που αντικατοπτρίζεται στη Στρατηγική Ασφαλούς Παιχνιδιού. Στόχος είναι η μείωση των επιβλαβών συνεπειών και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον της αγοράς του στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών. Στο επίκεντρο της εν λόγω προσέγγισης βρίσκεται η διασφάλιση της προστασίας των παικτών και της κοινωνίας, και η αξιοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών ωφελημάτων που προκύπτουν από τον τομέα του στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών.

Πέραν των οικονομικών και κοινωνικών προεκτάσεων που επιφέρει η λειτουργία και οι δράσεις της Αρχής, εξίσου σημαντικός πυλώνας για εμάς είναι το περιβάλλον και η ανάγκη για προστασία του. Εφαρμόζουμε πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας εντός των κτηριακών εγκαταστάσεων της Αρχής, πολιτική ανακύκλωσης και μείωσης της χρήσης χαρτιού ενώ παράλληλα εξετάζουμε την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας εντός των γραφείων μας.

Ακόμη, σημαντικός πυλώνας για την Αρχή είναι τα θέματα διακυβέρνησης, ακεραιότητας και διαφάνειας καθώς και η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς και δωροδοκίας. Η διακυβέρνηση καθορίζει πώς οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική ευθύνη του οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε ενισχύσει τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές της Αρχής με τις οντότητες που εποπτεύει. Επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας είναι η πιστοποίηση της Αρχής με το πρότυπο ISO/IEC 27001 – Information Security Management System και το πρότυπο ISO 37001:2016 – Σύστημα Διαχείρισης της Καταπολέμησης της Δωροδοκίας, τα οποία κατέχει από το 2022, αποδεικνύοντας έτσι τη δέσμευσή της για την ύψιστη προστασία και την επίτευξη των υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας και διαφάνειας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ποιοι είναι οι στρατηγικοί σας συνεργάτες σε θέματα ΕΚΕ και ποια η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού;

Με στόχο την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, έχουμε συνομολογήσει πολυεπίπεδες συνεργασίες με μια σειρά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Μέσα από αυτές τις δράσεις, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ισχυρούς δεσμούς και σχέσεις εμπιστοσύνης, γεγονός που ενδυναμώνει την υλοποίηση της στρατηγικής μας.

Αναφορικά με θέματα νεολαίας, συνεργαζόμαστε με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, όπου υλοποιούμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα Young Cities. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία «Νεανικών» Πόλεων, μέσα από την ανάπτυξη και υλοποίηση προτάσεων με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο, που προσβλέπουν στη βελτιοποίηση του κοινωνικού πλαισίου, για τους ίδιους τους νέους αλλά και τους δημότες-συμπολίτες τους. Επιμέρους στόχος του έργου είναι η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων στους νέους αλλά και η προαγωγή της κουλτούρας της ενεργού πολιτότητας. Μέχρι στιγμής, συμμετείχαν πέραν των 300 ατόμων ηλικίας 14-35 ετών, από συνολικά 12 Δήμους και Κοινότητες.

Παράλληλα, τα τελευταία τρία χρόνια, στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με το Hope for Children, αναπτύσσουμε δράσεις για την προώθηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων, σε ό,τι αφορά την προστασία και θωράκισή τους από τις επιβλαβείς συνέπειες της στοιχηματικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεργασία της Αρχής με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με τον οποίο υλοποιούνται πολυεπίπεδες δράσεις, όπως το εφηβικό βιωματικό εργαστήρι «Νέ@ σε έρημο νησί», στο πλαίσιο του οποίου ομάδα εφήβων μελέτησε το θέμα των εξαρτήσεων, παρουσιάζοντας τη θεατρική παράσταση Rat Park. Επιπλέον, πραγματοποιούνται εργαστήρια για θεατροπαιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς και άλλες καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες, όπου οι συμμετέχοντες αποκτούν δεξιότητες για μείωση της ευαλωτότητάς τους σε παθολογικές συμπεριφορές.

Επίσης, προχωρήσαμε στη συνομολόγηση Μνημονίου Συνεργασίας με το Μουσείο Παραμυθιού, στο πλαίσιο του οποίου θα υλοποιήσουμε τον ερχόμενο Ιανουάριο προγράμματα πρόληψης και ενδυνάμωσης των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών στα σχολεία. Παράλληλα, αναπτύσσουμε δράσεις και πρωτοβουλίες, με σκοπό την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών και την ανάπτυξη γονεϊκών δεξιοτήτων.

Μια σημαντική δράση, με συνοδοιπόρους την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), είναι το πρόγραμμα «Γυναίκες και Τυχερά Παιχνίδια: Ενδυναμώνουμε τις γυναίκες, γεφυρώνουμε το χάσμα». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρακτικά εργαλεία και δράσεις για την έγκαιρη παρέμβαση και εντοπισμό των ευάλωτων γυναικών και την παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στη σημαντική συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής, στην υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ο πυρήνας του οργανισμού μας, γι’ αυτό και καθιερώσαμε συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού, σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, και το ενθαρρύνουμε να συμμετάσχει σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης είτε στην κοινότητα του είτε σε δράσεις που πραγματοποιεί η Αρχή. Κατά τη διάρκεια του έτους, το προσωπικό συμμετέχει σε δράσεις εθελοντισμού, προαγωγής της ψυχικής υγείας και ευεξίας μέσα από δράσεις, όπως την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού BEACTIVE, δωρεές στο Παγκύπριο Συμβούλιο Εθελοντισμού, ημερίδες καθαρισμού με την Together Cyprus κ.ά. Τέλος, εφαρμόζουμε πολιτικές για την ασφάλεια του προσωπικού, όπως πολιτική ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας, πολιτική πολυμορφίας και ίσης μεταχείρισης, κατά της παρενόχλησης προσωπικού.

Οι ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΞΙΕΣ

Ποιες εταιρικές αξίες καθοδηγούν τη δράση σας και ποιο είναι το μότο του Οργανισμού σε ό,τι αφορά την κοινωνική υπευθυνότητα;

Έχουμε ενσωματώσει στη στρατηγική μας τους 17 Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για Βιώσιμη Ανάπτυξη, κατά τρόπο που θα βελτιστοποιεί τα κοινωνικά οφέλη, θα καλλιεργεί την κοινωνική υπευθυνότητα, την ισοτιμία, τον σεβασμό και την ακεραιότητα απέναντι σε όλους τους εμπλεκόμενους στην αγορά, περιλαμβανομένου και του προσωπικού του Οργανισμού. Οι αξίες αυτές διασφαλίζονται μέσα από τη διαφάνεια, την ειλικρίνεια και την εντιμότητα σε όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες της Αρχής. Ο στρατηγικός σχεδιασμός μας αντικατοπτρίζει το όραμά μας για προστασία και ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας, με πυξίδα μας το «Ασφαλές Παιχνίδι».

Τι περιλαμβάνει το στρατηγικό σας πλάνο σε θέματα Εταιρικής Βιωσιμότητας και ποιες προκλήσεις καλείστε να αντιμετωπίσετε;

Στόχος μας είναι η καθολική εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής Βιωσιμότητας, σε όλο το φάσμα του τομέα και από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αναφορικά με τους εποπτευόμενούς μας, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο κομμάτι του οικοσυστήματος των τυχερών παιχνιδιών, προχωρούμε σε τακτικές εκπαιδεύσεις στα κριτήρια ESG, βιωσιμότητα και ασφαλή παιχνίδια. Στόχος είναι να προετοιμαστούν κατάλληλα, για την εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και ειδικότερα για την εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CSRD.

Πλέον, είμαστε σε θέση να θέσουμε, το επόμενο χρονικό διάστημα, το πρότυπο Sustainable Gambling Standard, προς δημόσια διαβούλευση. Στόχος του προτύπου είναι ο καθορισμός των κριτηρίων και διαδικασιών, για την εφαρμογή ενός ολιστικού συστήματος διαχείρισης των θεμάτων βιωσιμότητας και ασφαλούς παιχνιδιού των εποπτευόμενων της Αρχής.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς απορρέει από την αποστολή και το όραμά μας και αφορά τη διασφάλιση της ηθικής και νομικής επιταγής για εφαρμογή των αρμοδιοτήτων μας, βάσει του νομοθετικού μας πλαισίου, καθώς και την προστασία του κοινωνικού ιστού από προβληματικές συμπεριφορές ενώ παράλληλα ενισχύουμε την υγιή και Βιώσιμη Ανάπτυξη του τομέα της στοιχηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Μετά την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αύξηση του πληθωρισμού. Πόσο επηρέασε και με ποιον τρόπο η εξέλιξη αυτή το στρατηγικό σας πλάνο σε ό,τι αφορά τα θέματα ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης;

Αναπόφευκτα, οι διαδοχικές κρίσεις που πυροδότησαν η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρέασαν την κυπριακή κοινωνία και την οικονομία. Η βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών δέχτηκε σοβαρό πλήγμα, παρόλα αυτά επανήλθε πολύ γρήγορα σε ρυθμούς ανάπτυξης, και μάλιστα η συνεισφορά της στο ΑΕΠ της χώρας ξεπέρασε τα προ πανδημίας επίπεδα.

Οι διαδοχικές αυτές κρίσεις ανέδειξαν τη σημασία της ανάληψης πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας. Πιστεύουμε ότι έχουμε πετύχει να μετατρέψουμε τις κρίσεις σε ευκαιρίες, αναλαμβάνοντας σημαντικές δράσεις για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ευημερίας. Επιδεικνύοντας καλά αντανακλαστικά σε αυτή τη συγκυρία, καταφέραμε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας, αναπροσαρμόζοντας τη στρατηγική μας.

Εταιρικό Προφίλ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων συστάθηκε το 2012 και διέπεται από τον περί Στοιχημάτων Νόμο του 2019 37(I)/2019. Αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την αδειοδότηση, ρύθμιση και έλεγχο της στοιχηματικής δραστηριότητας εντός της Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, καλείται να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον, την ανάπτυξη της οικονομίας και την πάταξη της παρανομίας στον τομέα καθώς και να συνεισφέρει σε θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας του κοινωνικού ιστού. Όραμα της Αρχής είναι να καταστεί η Κύπρος ένα δίκαιο, διαφανές και ασφαλές κέντρο ανάπτυξης και καινοτομίας, προσελκύοντας επενδύσεις στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, με γνώμονα πάντα την προστασία και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Στα έντεκα χρόνια δράσης της Αρχής, ο τομέας του στοιχήματος έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη, έχοντας εξελιχθεί σε σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Η Αρχή απασχολεί σήμερα 26 άτομα προσωπικό.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διγενή Ακρίτα 83, 1070, Λευκωσία

Τηλ.: 22881800

Email: info@nba.gov.cy

www.safegambling.gov.cy

www.nba.gov.cy

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Ενημερωτικές Εκστρατείες

• Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Εξοικονόμηση Ενέργειας

• Πολιτική ανακύκλωσης

 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

• Ενίσχυση διαφάνειας στις συναλλαγές

• Πιστοποίηση της Αρχής με το πρότυπο ISO/IEC 27001 –  Information Security Management System

• Πρότυπο ISO 37001:2016 – Σύστημα Διαχείρισης της Καταπολέμησης της Δωροδοκίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

• Πρόγραμμα Young Cities

• Συνεργασία με ΘΟΚ

• Μνημόνιο Συνεργασίας με το Μουσείο Παραμυθιού

• Πρόγραμμα «Γυναίκες και Τυχερά Παιχνίδια: Ενδυναμώνουμε τις γυναίκες, γεφυρώνουμε το χάσμα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

• εκπαίδευση προσωπικού για ΣΒΑ

• Συμμετοχή σε δράσεις ΕΚΕ και εθελοντισμού

• Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού BEACTIVE

• Δωρεές στο Παγκύπριο Συμβούλιο Εθελοντισμού

• Ημερίδες καθαρισμού με την Together Cyprus

• Πολιτική πολυμορφίας και ίσης μεταχείρισης, κατά της παρενόχλησης προσωπικού

Διαβάστε επίσης: KPMG ΚΥΠΡΟΥ: Στεκόμαστε φάρος και αρωγός στις αξίες και στις δεσμεύσεις μας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ