Human Asset: Μια λάθος πρόσληψη μπορεί να κοστίσει χιλιάδες ευρώ

«Όραμά μας είναι το Happiness at Workplace, το οποίο εφαρμόζουμε μέσα στις εταιρείες που συνεργαζόμαστε, ώστε να επωφελούνται τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι μέτοχοι», δηλώνει η διευθύντρια Στελέχωσης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Human Asset, Αίμη Μπάφα.

Πέραν των χρημάτων που μπορεί να κοστίσει σε μια εταιρεία κάποια λάθος πρόσληψη, μπορεί να επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο στην κουλτούρα, στην απόδοση των ομάδων και ως επακόλουθο στη φήμη της εταιρείας ως εργοδότης.  «Στην Human Asset είμαστε περήφανοι που μπορούμε να συνδυάσουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους, εργαλεία και τεχνογνωσία για να βοηθήσουμε τις εταιρείες να αποφύγουν αυτές τις λάθος προσλήψεις», αναφέρει στο Economy Today η Αίμη Μπάφα, διευθύντρια Στελέχωσης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Human Asset.

Ποιοι είμαστε;

Η Human Asset είναι μια εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που εξειδικεύεται στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, με ό,τι αυτό περιλαμβάνει.  Δραστηριοποιούμαστε κυρίως στην αγορά της Ευρώπης, με εστίαση κυρίως στις αγορές Κύπρου και Ελλάδας και παρέχουμε Υπηρεσίες σε ένα μεγάλο και διαφοροποιημένο πελατολόγιο.

Όραμα και μότο μας είναι το Happiness at Workplace μέσα από τις διάφορες πρακτικές που εφαρμόζουμε μέσα στις εταιρείες, ώστε να επωφελούνται τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι μέτοχοι.

Μέσα από την εξειδίκευση των συμβούλων μας καταφέρνουμε να προσθέτουμε αξία και να στηρίζουμε τους πελάτες μας σε θέματα που αφορούν την αναζήτηση και εξεύρεση προσωπικού, τον σχεδιασμό λύσεων στον τομέα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, όπως επίσης  και Μοντέλων Διαχείρισης Απόδοσης, την καθιερωμένη Έρευνα Αμοιβών και Παροχών και διεξαγωγή Ερευνών Αποτύπωσης των Συναισθημάτων και Απόψεων Εργοδοτουμένων.

Αναζήτηση και εξεύρεση  προσωπικού

Η αναζήτηση, προσέλκυση και πρόσληψη των κατάλληλων ατόμων είναι ζωτικής σημασίας για κάθε εταιρεία. Μια λάθος πρόσληψη μπορεί να στοιχίσει χιλιάδες ευρώ αλλά το πιο σημαντικό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κουλτούρα, στην απόδοση των ομάδων και ως επακόλουθο στη φήμη της εταιρείας ως εργοδότης. 

Στην Human Asset είμαστε περήφανοι που μπορούμε να συνδυάσουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους, εργαλεία και τεχνογνωσία για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στην αναζήτηση αυτού του κατάλληλου ατόμου.  Η συγκεκριμένη υπηρεσία αναφέρεται σε όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως κλάδου και σε όλες τις θέσεις εργασίας.  Με την ανάθεση του έργου στην Human Asset ενεργοποιείται αμέσως ο σχεδιασμός της κατάλληλης στρατηγικής για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την πρόταση των καταλληλότερων επαγγελματιών, που όχι μόνο τηρούν τα κριτήρια αλλά ταιριάζουν και είναι συμβατά με την κουλτούρα, αρχές και αξίες της εταιρείας.

Σχεδιασμός ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της  συνεχούς Ανάπτυξης  του  Ανθρώπινου Δυναμικού, σχεδιάζουμε, προτείνουμε και εφαρμόζουμε εξατομικευμένες μεθόδους και λύσεις  για κάθε εταιρεία, ούτως ώστε να αναγνωρίσουν, σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις καταλληλότερες για τον κόσμο τους μεθόδους μάθησης και ανάπτυξης.  Με εκτεταμένη εμπειρία στον σχεδιασμό Εταιρικών Ακαδημιών, στον σχεδιασμό learning Paths, αλλά και τον σχεδιασμό μεικτής μορφής προγραμμάτων με την πολύ διαδεδομένη πια χρήση της τεχνολογίας και των σχεδιασμών e-learnings  βοηθούμε τις εταιρείες να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν στον τομέα αυτό.

Σχεδιασμός Ολιστικών Μοντέλων Διαχείρισης Απόδοσης

Στις σημερινές συνθήκες αυξημένων απαιτήσεων αποδοτικότητας, λόγω του έντονα μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος και της επίδρασης της οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τις επιπτώσεις του COVID-19, του διαρκώς αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, αλλά και των νέων ευκαιριών που αναδύονται, η διαχείριση της απόδοσης, αλλά και της ανάπτυξης των εργαζόμενων, αποτελούν ουσιαστικό εφόδιο για τα διευθυντικά στελέχη και τα στελέχη διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού κάθε εταιρείας.

Τα υπάρχοντα συστήματα Διαχείρισης της Απόδοσης είναι συχνά επικεντρωμένα στην άγονη αξιολόγηση ή αποτελούν μια ατελέσφορη και ακριβή τυπική διαδικασία που δεν οδηγεί σε κάποια βελτίωση ή ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η Διαχείριση της Απόδοσης διεθνώς περνά πλέον σε νέα φάση όπου υπάρχει ανάγκη για διαρκή ευθυγράμμιση όλων των εργαζόμενων με το όραμα, την αποστολή, αλλά και τους στρατηγικούς στόχους του Οργανισμού και επιπλέον η ανάγκη τα διευθυντικά στελέχη να διοικούν, να καθοδηγούν (Coaching), να παρακολουθούν (Monitoring) και να αναπτύσσουν τις ομάδες των υφιστάμενων τους μέσω της διαρκούς και θετικής ανατροφοδότησης και επικοινωνίας.

Ένα καλά σχεδιασμένο Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης, μόλις αναπτυχθεί  και εφαρμοστεί με επιτυχία, μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος στη δημιουργία εταιρικής υψηλής απόδοσης. Με την εμπειρία μας αλλά και τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης που παρουσιάζουν της νέας γενιάς συστήματα, αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση  τέτοιων  ολιστικών συστημάτων Διαχείρισης της Απόδοσης, ώστε να βοηθήσουμε τόσο τις εταιρείες όσο και το προσωπικό τους να εξελιχθούν μέσα από αυτό. 

Διεξαγωγή Έρευνας Αμοιβών και Παροχών

Η Έρευνα Αμοιβών και Παροχών της Human Asset  διεξήχθη για πρώτη φορά στην κυπριακή αγορά το 2019, όταν 54 εταιρείες μοιράστηκαν το όραμά μας, μας εμπιστεύτηκαν και συνεργάστηκαν μαζί μας παρέχοντάς μας στοιχεία για περισσότερους από 5.000 επαγγελματίες που κατέχουν διάφορες θέσεις στην κυπριακή αγορά. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, δόθηκε σε όλες τις συμμετέχουσες εταιρείες πρόσβαση στη διαδραστική πλατφόρμα Human Asset Salary Survey, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μελετήσουν και να επεξεργαστούν  τα ευρήματα των δεδομένων μισθών και παροχών για περισσότερες από 100 θέσεις.

Έκτοτε, το όραμά μας είναι να διεξάγουμε αυτή την έρευνα κάθε δύο χρόνια με ολοένα και περισσότερες εταιρείες που συμμετέχουν, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους (όπως Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Λιανικό Εμπόριο, Διανομή, HO.RE.CA και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις αποδοχές τους και οφέλη έναντι άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή αγορά στον ίδιο κλάδο με τους ίδιους ρόλους εργασίας για σύγκριση. Τον Οκτώβριο του 2023 ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα της τρίτης διαδοχικής έρευνας με τη συμμετοχή 69 εταιρειών, για  120 διαφορετικές θέσεις εργασίας και την καταγραφή  μισθολογικών απολαβών που αφορά πέραν των 7.500 εργαζόμενων. 

Χάρη σε αυτή την έρευνα, οι εταιρείες είναι σε θέση να επαναξιολογήσουν και να επανασχεδιάσουν τη στρατηγική αποδοχών και παροχών τους και να δημιουργήσουν ή να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στη διατήρηση των ανθρώπων τους και στην προσέλκυση των κατάλληλων επαγγελματιών στην κυπριακή αγορά.

Η μεθοδολογία μας είναι απλή και επικυρωμένη. Η έρευνα πραγματοποιείται με βάση πρωτογενή έρευνα. Οι εταιρείες καλούνται να μας παράσχουν δεδομένα αποδοχών και παροχών για συγκεκριμένες θέσεις. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται σε κωδικοποιημένη μορφή χωρίς να αποκαλύπτονται ονόματα και προσωπικά δεδομένα. Η αντιστοίχιση θέσεων βασίζεται σε έναν Οδηγό Θέσεων Εργασίας, ο οποίος έχει αναπτυχθεί ειδικά γι’ αυτήν την έρευνα και παρέχεται σε όλες τις συμμετέχουσες εταιρείες ανάλογα με τον κλάδο τους.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να προσκαλέσουμε όλες τις εταιρείες να συμμετέχουν στην επόμενη  έρευνά μας, γιατί όπως όλοι γνωρίζουν τα δεδομένα (Data)  οδηγούν και καθορίζουν το μέλλον.

Σχεδιασμός και διεξαγωγή Ερευνών Αποτύπωσης των συναισθημάτων και απόψεων του προσωπικού

Το άκουσμα της φωνής του προσωπικού μπορεί μερικές φορές να είναι η λύση σε διάφορα προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Οι έρευνες αποτύπωσης των συναισθημάτων και απόψεων του προσωπικού  στοχεύουν να καταγράψουν τη γνώμη, τις ανησυχίες, τα συναισθήματα αλλά τις εισηγήσεις του κόσμου σε συγκεκριμένους τομείς,  διαμορφώνοντας μια γενική εντύπωση της εμπειρίας που έχει το κάθε μέλος της εταιρείας (Employee Experience).

Η προσέγγιση που ακολουθούμε κατά τον σχεδιασμό και  την υλοποίηση των συγκεκριμένων ερευνών, στοχεύει και διασφαλίζει τη δημιουργία ενός καναλιού επικοινωνίας με όλον ανεξαρτήτως τον κόσμο της κάθε εταιρείας, μέσω εχεμύθειας και απόλυτης εμπιστευτικότητας.

Τηλ.: 22517701

www.jobmatch.com.cy

Διαβάστε επίσης: Αέρας αισιοδοξίας για οικονομία και εργαζόμενους το επόμενο 12μηνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ