ΠτΔ: Ενώπιον προκλήσεων για την διαχείριση αποβλήτων

Ανέφερε πως η λειτουργία ενός τέτοιου εργοστασίου, διευρύνει τις προοπτικές της χώρας μας στους τομείς της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα αξιοποίησης υλικών, τα οποία μέχρι σήμερα εξάγονταν ή θάβονταν.

Η πατρίδα μας, βρίσκεται ενώπιον πολύ σημαντικών προκλήσεων σε σχέση με την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σημειώνοντας ότι με γοργούς ρυθμούς, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή για την ορθολογιστική διαχείριση τους.
 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εγκαινίασε το μεσημέρι, στην παρουσία και του Υπουργού Γεωργίας, το πρώτο εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικού από χρησιμοποιημένες σακούλες γενική χρήσης και σκληρού πλαστικού από μπουκάλια συσκευασίας, της εταιρείας CYPELLETS Ltd, θυγατρικής του ομίλου εταιρειών Πουλλαϊδη, που άρχισε πρόσφατα την πλήρη λειτουργία του στη Γ` Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού (Αγίου Συλά).
 
Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος ανέφερε πως η λειτουργία ενός τέτοιου εργοστασίου, διευρύνει τις προοπτικές της χώρας μας στους τομείς της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα αξιοποίησης υλικών, τα οποία μέχρι σήμερα εξάγονταν ή θάβονταν.
 
"Σε μια περίοδο που καλούμαστε να εγκαταλείψουμε το γραμμικό μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο τα προϊόντα παράγονται, καταναλώνονται και απορρίπτονται και να μεταβούμε στο κυκλικό μοντέλο, που στοχεύει στη διατήρηση της αξίας των προϊόντων και των πρώτων υλών, η έναρξη της λειτουργίας του εργοστασίου αυτού αποτελεί ευτυχή συγκυρία", συμπλήρωσε.
 
Παράλληλα, συνέχισε, συμβάλλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση των πόρων, στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και στην προώθηση καινοτόμων και αποδοτικών τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης, προσφέροντας οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στην ευρύτερη κοινωνία.
 
Ανέφερε δε ότι τέτοιες πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνονται από τον ιδιωτικό τομέα, είναι πέραν από ευπρόσδεκτες από το κράτος και διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός σε πρωτοβουλίες τοπικών Αρχών και ιδιωτών, οι οποίες συνάδουν με τη νέα στρατηγική, με στόχο την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και την ενίσχυση της χωριστής συλλογής.
 
"Κύρια επιδίωξη μας είναι η σταδιακή μετάβαση στην κυκλική οικονομία, στη βάση των πολιτικών που προωθούνται σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης", υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η  πατρίδα μας βρίσκεται ενώπιον πολύ σημαντικών προκλήσεων σε σχέση με την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.
 
Με γοργούς ρυθμούς, είπε,  μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, με στόχο τη δημιουργία κατάλληλων και επαρκών υποδομών και τη θεσμοθέτηση αποδοτικών και αποτελεσματικών διαδικασιών για ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων.
 
Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, "αναθεωρούμε τη στρατηγική μας για τη διαχείριση δημοτικών αποβλήτων, επιδιώκοντας να πετύχαμε τους υψηλούς στόχους που τίθενται από την ΕΕ για θέματα της ανακύκλωσης".
 
Υπενθύμισε ότι πρόσφατα τερμάτισαν τη λειτουργία τους οι δυο μεγάλοι σκυβαλότοποι στον Κοτσιάτη και στο Βατί, ενώ παράλληλα, "προωθούμε μέτρα για την ομαλή λειτουργία των μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων της Κόσιης και του Πεντακώμου και του ΧΥΤΑ της Πάφου, καθώς και ενέργειες για την πύκνωση του υφιστάμενου δικτύου των πράσινων σημείων".
 
Ειδικά για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, υπέδειξε ότι έχουν διαμορφωθεί "και ευελπιστούμε να μπουν σύντομα σε εφαρμογή", κανονισμοί οι οποίοι ορίζουν τις υποχρεώσεις, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να εφαρμοστούν τα καταλληλότερα συστήματα για την πρόληψη δημιουργίας και τη χωριστή συλλογή αποβλήτων στα διοικητικά τους όρια.
 
Λέγοντας ότι οι δράσεις που προγραμματίζονται καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής των προϊόντων, στοχεύοντας να διασφαλίσουν ότι θα αποσπάται η μέγιστη αξία και χρήση από όλες τις πρώτες ύλες, τα προϊόντα και τα απόβλητα, τόνισε πως πρωταρχικός στόχος είναι η βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων, η προώθηση καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων, η χρήση των αποβλήτων ως πόρου και η ενίσχυση της αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών.
 
"Συγχαίρω την πρωτοβουλία, πιστεύω πάντα στην ιδιωτική πρωτοβουλία, προηγείστε κατά πολύ της γραφειοκρατίας του κράτους αλλά την ίδια ώρα  συνάδετε και με πολιτικές που με πολλή σωφροσύνη το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Γεωργίας γενικότερα, προσπαθεί με κάθε τρόπο να μεταλαμπαδεύσει, να δώσει μηνύματα, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης και πολύ περισσότερο οι επιχειρήσεις, να αποδεχτούν ότι πραγματικά η χώρα αλλά και ο πλανήτης, αντιμετωπίζουν - σαν αποτέλεσμα κακής διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής αλλά και της αστόχευτης συμπεριφοράς - κινδυνεύει να καταστραφεί", συμπλήρωσε.
 
Τέλος, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι, ανάλογες πρωτοβουλίες, από τη μια συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και από την άλλη δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, δημιουργούν ευκαιρίες ώστε να δημιουργηθεί μια άλλη μορφή οικονομίας, η "πράσινη οικονομία", "και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις προσπάθειες που η εθνική στρατηγική, αλλά και η Ευρώπη και η Κυπριακή Δημοκρατία υπηρετούν". 
 
Σημειώνεται πως το εργοστάσιο έχει τη δυνατότητα να κονιορτοποιεί και να ξεπλένει 1,500 κιλά υλικού την ώρα, να το μετατρέπει σε σφαιρίδια (pellets) όποιου χρώματος επιθυμεί, ώστε αυτό να επαναχρησιμοποιηθεί από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πλαστικών, είτε εντός είτε εκτός Κύπρου.
 
Έχοντας δυναμικότητα ετήσιας επεξεργασίας 11,500 τόνων πολυαιθυλενίου, το εργοστάσιο μπορεί να απορροφήσει ουσιαστικά ολόκληρη την παραγωγή του συγκεκριμένου τύπου απορριμμάτων  της Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ