Το Junior and Senior School έγινε Full Microsoft Showcase School

Το Junior and Senior School μετά από δύο χρόνια ως Associate School υπέβαλε αίτηση για να γίνει Full Microsoft Showcase School η οποία έγινε δεκτή.

"Αυτό σημαίνει ότι η Microsoft αναγνωρίζει το έργο που κάνουμε όσον αφορά την ηλεκτρονική μάθηση το οποίο αποτελεί και βασικό παράγοντα στο στρατηγικό σχέδιο του σχολείου μας. Αυτή η αναγνώριση θα μας επιτρέψει να συνεργαστούμε με άλλα εξαιρετικά επιτυχημένα σχολεία σε ολόκληρο τον κόσμο και θα μας δώσει την ευκαιρία να  ανταλλάξουμε συμβουλές ορθών πρακτικών. Ο ορισμός της Microsoft για ένα showcase σχολείο έχει ως εξής:

Τα Microsoft Showcase Schools είναι τα εκλεκτά σχολεία μας τα οποία δίνουν έμφαση στις εξατομικευμένες προσεγγίσεις μάθησης που υποστηρίζονται από την τεχνολογία και ενσωματώνουν εργαλεία παραγωγικότητας όπως το Office 365 Education, OneNote, Skype, Sway, Azure και Minecraft. Τα σχολεία Showcase συγκαταλέγονται ανάμεσα στα σχολεία τα οποία επηρεάζουν και φιλοξενούν επαγγελματικές εκδηλώσεις μάθησης για άλλα σχολεία και ανοίγουν τις πόρτες τους έτσι ώστε να δείξουν καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης κατά την εφαρμογή τους.  

Έχουμε ήδη λάβει προσκλήσεις για να επισκεφτούμε εξαιρετικά επιτυχημένα σχολεία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να ανακαλύψουμε περισσότερες ιδέες σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας για να βελτιώσουμε τους τρόπους μάθησης των μαθητών μας. Υλοποιούμε τις εφαρμογές της Microsoft στο σχολείο μας τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και για την υποστήριξη των εργασιών στο σπίτι. Το Office 365 χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα εκμάθησης και οι μαθητές και οι καθηγητές χρησιμοποιούν τακτικά το Flipgrid, Class OneNote, Sway, Teams, Paint 3D και Skype στην τάξη. Το Immerse Reader στο One Note θα στηρίξει επίσης παιδιά που αντιμετωπίζουν διάφορες μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση, όπως για παράδειγμα άτομα με δυσλεξία ή άτομα που δεν έχουν τα αγγλικά ως μητρική τους γλώσσα. Στόχος μας είναι επίσης στο προσεχές μέλλον να χρησιμοποιήσουμε και την εκπαιδευτική έκδοση του Minecraft, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει διάφορα μαθήματα όπως η Χημεία, οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ο Αλφαβητισμός.

Το όραμά μας είναι να χρησιμοποιήσουμε το Microsoft Office 365 για να υποστηρίξουμε τη μαθησιακή και ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών μας ως μέρος ενός συνδυασμένου εκπαιδευτικού πακέτου όπως και  να τους προετοιμάσουμε για τον εργασιακό χώρο του 21ου αιώνα".

Ντέμπορα Ντάνκαν
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ