Τι απαντά η J&P Ltd για τη μαρίνα Λεμεσού και τα υπό εξέλιξη έργα

Οι εξελίξεις στην J&P Overseas, εταιρίας του εξωτερικού, δεν επηρεάζουν καθόλου τη δραστηριότητα και τη βιωσιμότητα της J&P Ltd. 

Τη θέση ότι η εταιρία J&P Ltd είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τόσο τα υπάρχοντα όσο και τα μελλοντικά έργα που θα της ανατεθούν, διατυπώνει ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της εταιρίας Ευθύβουλος Ιακωβίδης. 

Σημειώνει δε ότι όλες οι εργασίες στα υπό ανέγερση έργα εκτελούνται βάσει των συμβατικών υποχρεώσεών της. 

Σε γραπτή ανακοίνωση και απαντώντας στα δημοσιεύματα που θέλουν την εταιρία J&P Overseas να βρίσκεται ένα βήμα πριν τον διορισμό εκκαθαριστή λόγω οικονομικών προβλημάτων, ο κος Ιακωβίδης αναφέρει ότι οι δυο εταιρίες είναι ανεξάρτητες νομικές και οικονομικές οντότητες με δικούς τους πόρους, περιουσιακά στοιχεία, οικονομικές δυνατότητες και εμπειρίες. 

Τονίζει δε ότι οι εξελίξεις στην J&P Overseas, εταιρίας του εξωτερικού, δεν επηρεάζουν καθόλου τη δραστηριότητα και τη βιωσιμότητα της J&P Ltd. 

Όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μαρίνας Λεμεσού, διευκρινίζει ότι σε αυτή συμμετέχουν οι εταιρίες J&P Ltd, J&P AVAX  SA Ελλάδος και η ΑΘΗΝΑ SA Ελλάδος, ενώ στον πύργο «One Tower» συμμετέχουν η λιβανέζικη εταιρία ACC Arabian Construction CO και η κυπριακή J&P Ltd. 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ