Ο Τάκης Κληρίδης ο νέος Πρόεδρος της Logicom 

Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την χθεσινή του Συνεδρία στις 25/10/2018 εξέλεξε τον κ. Τάκη Κληρίδη (Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο διοικητικό σύμβουλο), ως Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κ. Τάκης Κληρίδης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το Σεπτέμβριο 2003.  Γεννήθηκε το 1951.  

Είναι κάτοχος Business Studies Diploma του Ηνωμένου Βασιλείου, εταίρος του Association of Chartered Certified Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.  Εργάστηκε στην Αγγλία και στην Ελλάδα προτού επιστρέψει στην Κύπρο.

 Από το 1977 μέχρι το 1981 εργάστηκε στον οίκο Μεταξάς Λοϊζίδης Συρίμης & Σια (KPMG) και από το 1981 μέχρι το 1999 ήταν συνέταιρος στον ίδιο οίκο με εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, στους τομείς των τραπεζικών, χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Τον Μάρτιο του 1999 διορίστηκε Υπουργός Οικονομικών, θέση που υπηρέτησε μέχρι το Φεβρουάριο του 2003.  

Μεταξύ άλλων υπήρξε μέλος του συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και αντιπρόσωπος της Κύπρου στην παγκόσμια συνέλευση του Association of Chartered Certified Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς επίσης και Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.  

Από τον Απρίλιο του 2003 είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων CMK Eurofinance Consultants Ltd.  Είναι μέλος αριθμού Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό.  Βιογραφικό του Τάκη Κληρίδη περιέχεται και στη σελίδα 17 της Ετήσιας Έκθεσης 2015 (http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/25454).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ