Τρ. Κύπρου: Αγοράζει περιουσία του Σιακόλα αξίας €228 εκατ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Σιακόλας: Αναδιάρθρωσε δάνεια αξίας 228 εκατομμυρίων

Συγκεκριμένα, οι δημόσιες εταιρείες Cyprus Trading Corporation Plc, Wollworth Properties Plc, Ermes Department Stores Plc και Cyprus Limni Resorts & GolfCourses Plc ανακοινώνουν ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις διαμορφωμένες συνθήκες και αλλαγές στην Κύπρο, και μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής απομόχλευσης του Ομίλου των τελευταίων ετών λόγω κυρίως της Τραπεζικής κρίσης του 2013 αποφάσισαν ότι είναι προς το συμφέρον τους και προχώρησαν μαζί με άλλες θυγατρικές τους Εταιρείες στη σύναψη συμφωνίας με την Τράπεζα Κύπρου.

Η συμφωνία αναφέρει ότι θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας Κύπρου  θα αγοράσουν σύμφωνα με αγοραπωλητήρια έγγραφα τα οποία θα συνομολογηθούν, κτηματική περιουσία εταιρειών του ομίλου CTC  ή μετοχές σε εταιρείες του Ομίλου που έχουν κτηματική περιουσία, συνολικής αξίας €228 εκατομμυρίων περίπου.

Σκοπός των συναλλαγών αυτών είναι η μείωση των τραπεζικών διευκολύνσεων και άλλων υποχρεώσεων των εταιρειών του Ομίλου, ώστε οι Εταιρείες να ανταποκρίνονται στη διαχείριση αυτών χωρίς δυσκολίες και κινδύνους.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των ως άνω Εταιρειών του Ομίλου CTC έκριναν επίσης ότι η συμφωνία αυτή είναι επωφελής και οι πράξεις αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να ανταποκρίνονται με ευκολότερο τρόπο στο σχεδιασμό για περαιτέρω πρόοδο των εργασιών τους.

Των ποιο πάνω εταιρειών οι μετοχές που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ έχουν αιτηθεί όπως η διαπραγμάτευση των μετοχών τους ανασταλεί μέχρι την ανακοίνωση των λεπτομερειών των συναλλαγών.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ