Έπιασε δουλειά η νέα ηγεσία της KPMG

Η θητεία τους είναι τριετής. 

Από την πρωτοχρονιά έπιασε δουλειά η νέα ηγεσία της KPMG, καθώς μετά από απόφαση των partners, νέος Διευθύνων σύμβουλος διορίστηκε ο Χρίστος Βασιλείου σε αντικατάσταση του Ανδρέα Χριστοφίδη, ο οποίος αφυπηρετεί. 

Την ίδια ώρα στη θέση του προέδρου περνάει ο Μιχάλης Αντωνιάδης αντικαθιστώντας τον Άγγελο Γρηγοριάδη. Βιογραφικά

Ο Χρίστος Βασιλείου είναι συνέταιρος στην KPMG από το 1999, ενώ από το 2013 μέχρι σήμερα είναι επικεφαλής του τμήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών του οίκου. Διετέλεσε επίσης υπεύθυνος συνέταιρος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού του οίκου από το 2000 μέχρι το 2010. Διετέλεσε αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος από το 2016 μέχρι το 2018. Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Ο Μιχάλης Αντωνιάδης είναι συνέταιρος στην KPMG από το 1998 υπηρετώντας από διάφορες θέσεις συμπεριλαμβανομένων του υπεύθυνου συνέταιρου για ερμηνεία των ΔΠΧΑ, των κλάδων ενέργειας και ασφαλιστικών υπηρεσιών καθώς και του τμήματος διαχείρισης κινδύνων. Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ