Νέα Διευθύντρια Λογιστηρίου στην Τσιμεντοποία Βασιλικού

Ανανέωση στο Λογιστήριο.

Ή Μελίνα Κυριάκου ανέλαβε Διευθύντρια Λογιστηρίου της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού.

Όπως ανακοινώθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, την θέση κατείχε ο Χρίστος Αγριδιώτης μέχρι την αφυπηρέτησή του.

Ο διορισμός ισχύει από τις 21 Ιανουαρίου 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ