Κόσμος Ασφαλιστική: Διορισμός μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ

Η εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ανακοινώνει το διορισμό του κ. Ηλία Δημητρίου ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τις 07 Φεβρουάριου 2019.

Ο κ. Δημητρίου κατέχει πτυχίο BSc (Hons) in Mathematics with Management Studies από το College London (UCL) και πτυχίο MPhil in Finance από το University of Cambridge.

Έχει  εργαστεί στο Λονδίνο στον τομέα ελέγχου, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και διαχείρισης κινδύνου και είναι ιδρυτικό μέλος και διευθυντικό στέλεχος εταιρείας παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο από τον Σεπτέμβριο 2017.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ