Ανακάμπτουν οι επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit

Το τελευταίο τρίμηνο του 2019, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι αναμένουν οι επενδύσεις τους να αυξηθούν κατά 4,6% το επόμενο έτος.

Οι προσδοκίες των επενδυτών του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν σαφή σημάδια βελτίωσης, καθώς η αβεβαιότητα του Brexit μειώθηκε μετά το αποφασιστικό αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών, σύμφωνα με έρευνα της Τράπεζας της Αγγλίας.

Παρακολουθώντας τις απόψεις των  μεγαλοστελεχών και επικεφαλής σε 3.000 επιχειρήσεις κάθε μήνα, η έρευνα του Panel Decision Makers (DMP) που διεξάγουν τα πανεπιστήμια του Nottingham και του Stanford, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Αγγλίας, δείχνει μια ξεκάθαρη ανοδική τάση. 

Το τελευταίο τρίμηνο του 2019, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι αναμένουν οι επενδύσεις τους να αυξηθούν κατά 4,6% το επόμενο έτος, από 2,4% τους τρεις προηγούμενους μήνες.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Paul Mizen, καθηγητής νομισματικής πολιτικής στο πανεπιστήμιο του Nottingham, δήλωσε ότι παρά το γεγονός ότι είναι νωρίς ακόμα για τελικά συμπεράσματα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η πτώση της αβεβαιότητας του Brexit μπορεί να οδηγήσει σε μια μέτρια αύξηση των επενδύσεων.

Τον Ιανουάριο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που είδαν το Brexit ως μία από τις τρεις βασικές πηγές αβεβαιότητας μειώθηκε στο 45% από 53% το Δεκέμβριο ποσοστό που είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο 54% για το 2019.

Στην αρχή του έτους, η πιθανότητα που θέλει το Brexit να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύσεις τους επόμενους 12 μήνες ήταν 26%, από 29% τον Νοέμβριο του 2019, σύμφωνα με την έρευνα.

Τα αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται με την αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας σε πολλούς τομείς μετά τις εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών, των λιανικών πωλήσεων και της στέγασης.

Οι εξελίξεις στον τομέα των επενδύσεων βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση, δεδομένου ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αποτελούν έναν από τους οικονομικούς δείκτες που επηρεάστηκαν αρνητικά σε μεγάλο βαθμό από την ψηφοφορία για έξοδο από την ΕΕ. 

Από το δημοψήφισμα τον Ιούνιο του 2016, το γενικότερο κλίμα γύρω από το Brexit μείωσε τις επενδύσεις κατά 11% μέχρι τα μέσα του 2019, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που βασίστηκαν σε στοιχεία της εν λόγω έρευνας. 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ