Η Vodafone στην Αγγλία ετοιμάζεται για το 5G

Η Vodafone μειώνει το μέρισμα κατά 40% για να ενισχύσει τον ισολογισμό.

Η Vodafone έχει μειώσει το ετήσιο μέρισμα κατά 40%, καθώς το κόστος αγοράς του φάσματος 5G την ανάγκασε να ενισχύσει τον ισολογισμό της.

Η κίνηση αυτή είναι η πρώτη φορά που γίνεται από τότε που εισήγαγε πληρωμές μερισμάτων το 1990.

Ο Nick Read, ο οποίος ανέλαβε πέρσι την προεδρία, δήλωσε προηγουμένως ότι θα μπορούσε να καλύψει την καταβολή μερίσματος ύψους € 4,1δις το χρόνο μετά την έναρξη ενός σχεδίου μείωσης του κόστους και με την ένδειξη ότι θα μπορούσε να πουλήσει τους πύργους του.

Ωστόσο, η προοπτική μείωσης των μερισμάτων έχει σταθμίσει τις μετοχές ως δημοπρασίες ραδιοφάσματος στην Ιταλία και τη Γερμανία, ενώ οι βασικές αγορές για τη Vodafone, παράλληλα με τις σκληρότερες εμπορικές συνθήκες στην Ιταλία και τη Νότια Αφρική, ανάγκασαν τον κ. Read να ενεργήσει.

"Αυτές οι προκλήσεις είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του έτους και μαζί με το κόστος δημοπρασίας υψηλού φάσματος έχουν μειώσει το οικονομικό μας ύψος", δήλωσε.

Υποστήριξε επίσης, ότι η Vodafone βρίσκεται σε ένα «βασικό σημείο» στη μετατροπή της, καθώς μειώνει το κόστος, πωλεί μη βασικά περιουσιακά στοιχεία και κλείνει στη συμφωνία ύψους 18,4 δισ. Ευρώ για να αποκτήσει τα καλωδιακά περιουσιακά στοιχεία της Γερμανίας και της Ανατολικής Ευρώπης.

"Για να υποστηρίξουμε αυτούς τους στόχους και να ανοικοδομήσουμε το ύψος του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να αναδιοργανώσει το μέρισμα, βοηθώντας μας να μειώσουμε το χρέος και να μειώσουμε το χαμηλό τέλος του στόχου μας τα επόμενα χρόνια", ανέφερε.

Το καθαρό χρέος στα τέλη Μαρτίου ήταν 27 δισ. Ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα της Vodafone μειώθηκαν στα € 43,7δις από € 46,6δις, καθώς ανακοίνωσαν ζημιά € 7,6δις, έναντι καθαρού κέρδους € 2,8δις το 2018, λόγω της απομείωσης της αξίας των δραστηριοτήτων της Ινδίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους .

Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 0,3% και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 3,1%, σύμφωνα με τις προοπτικές της. Αναμένει αναπροσαρμογή των διορθωτικών δαπανών από 13,8 δισ. Ευρώ σε 14,2 δισ. Ευρώ το έτος έως το Μάρτιο του 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ