ΙδΕΚ: €18 εκατ. για start-ups και υφιστάμενες επιχειρήσεις

Ευκαιρίες για να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και να διεισδύσουν στη διεθνή αγορά.

Με στόχο την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) παρουσίασε τρία νέα προγράμματα χρηματοδότησης, συνολικού ύψους €18 εκατ., για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων καινοτομίας από κυπριακές επιχειρήσεις, με προοπτική διείσδυσης στη διεθνή αγορά. 

Τα νέα Προγράμματα παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Finance your Innovation!», που έγινε τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία στην παρουσία εκατοντάδων επιχειρηματιών, νέων επινοητών και ερευνητών. Την ημερίδα διοργάνωσε το ΙδΕΚ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο, τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης και το Enterprise Europe Network Κύπρου. 

Τα δύο Προγράμματα απευθύνονται σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ το τρίτο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Τα Προγράμματα, μετά από διαβούλευση με τους εταίρους του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας, διαμορφώθηκαν ως εξής:  

«Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Startups με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)»
Με προϋπολογισμό €4 εκατ., το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της ιδέας και το προϊόν ή η υπηρεσία τους δεν είναι ακόμα πλήρως ανεπτυγμένα. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανέρχεται σε €100.000 ανά έργο και αναμένεται να καλύψει τη διερεύνηση, αξιολόγηση και ανάπτυξη της ιδέας, τη δημιουργία ενός αρχικού προϊόντος/υπηρεσίας και τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών προσπαθειών προς την εμπορική αξιοποίησή του. 

«Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Startups (SEED)»

Το Πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται επίσης σε 4 εκατ., απευθύνεται σε startups οι οποίες έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί για μικρό χρονικό διάστημα και το καινοτόμο προϊόν/υπηρεσία τους βρίσκεται σε πιο ώριμο στάδιο χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα διεισδύσει στην αγορά. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται στις €500.000 και αναμένεται να καλύψει κάθε δραστηριότητα η οποία θα επιτρέψει τη γρήγορη ανάπτυξη της καινοτόμου ιδέας, την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και την επιτυχή διείσδυση του προϊόντος/υπηρεσίας στη διεθνή αγορά. 

«Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (INNOVATE)»
Με €10 εκατ. προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά ή διαθέτουν καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες στο στάδιο δοκιμών ή πιλοτικής εφαρμογής, που θα επενδύσουν στην έρευνα και καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με δυνατότητα όσο το δυνατόν πιο άμεσης διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στο €1 εκατ. ανά έργο και θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του προϊόντος/υπηρεσίας της επιχείρησης, την έναρξη της εμπορικής παραγωγής καθώς επίσης και την προώθηση/προβολή και υποστήριξη της διάθεσης του προϊόντος στη διεθνή αγορά. 

Μιλώντας στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυριάκος Κόκκινος, σημείωσε πως τα Προγράμματα αποτελούν μία εξαιρετική ευκαιρία για τη δημιουργία, ανάπτυξη και διεθνοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Ο κ. Κόκκινος υπογράμμισε πως «οι επιχειρήσεις που θα επιδιώξουν χρηματοδότηση μέσα από τα νέα προγράμματα χρειάζεται να έχουν ισχυρό προσανατολισμό προς τη διεθνή αγορά», ενθαρρύνοντας την επιχειρηματική κοινότητα να στοχεύει ψηλά ώστε να ξεπερνά τα εμπόδια της τοπικής αγοράς και να επιτυγχάνει αειφόρο ανάπτυξη. Ο κ. Κόκκινος είπε επίσης πως η προκήρυξη των Προγραμμάτων γίνεται στο πλαίσιο του διευρυμένου ρόλου του ΙδΕΚ, ως εκτελεστικού βραχίονα του νέου Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για Έρευνα και Καινοτομία, ενώ όπως ανέφερε «οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της σημερινής ημερίδας αποτελούν ένα λαμπρό παράδειγμα εναρμόνισης και συνέργειας μεταξύ των ευρωπαϊκών και εθνικών μέτρων πολιτικής».  

Τα Προγράμματα εντάσσονται στο υφιστάμενο πλαίσιο του ΙδΕΚ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία RESTART 2016-2020 και συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία (μέσω του Προϋπολογισμού του ΙδΕΚ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΤΠΑ). Οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων των Προγραμμάτων αναμένεται να δημοσιευτούν επίσημα μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ενώ στα Προγράμματα δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις ανεξάρτητα του τομέα δραστηριοποίησής τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ στο www.research.org.cy. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης, οι νέες Προσκλήσεις του European Innovation Council - EIC στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ