Μ.Χριστοδουλίδης: Το ΧΑΚ μπορεί να προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη

Ετοιμάζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός του.

Το ΧΑΚ, με αξιοπιστία και διαφάνεια μπορεί να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στα οικονομικά δρώμενα του τόπου.

Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κ. Μαρίνος Χριστοδουλίδης, σε συνάντηση που είχε το Συμβούλιο του ΧΑΚ με τους δημοσιογράφους.

Αφού ανέφερε ότι το Συμβούλιο του ΧΑΚ ανέλαβε να καταρτίσει και να υλοποιήσει το στρατηγικό σχεδιασμό του, ο κ. Χριστοδουλίδης, επισήμανε ότι:

•    Τομείς, όπως η προσέλκυση επενδύσεων, η χρηματοδότηση επιχειρήσεων, η προβολή της διεθνούς εικόνας της οικονομίας μας, η εταιρική διακυβέρνηση και η διαφάνεια στο "επιχειρείν", μπορούν να προωθηθούν μέσω του Χρηματιστηριακού θεσμού.

Και συμπλήρωσε:

•    Κεντρική στόχευση μας είναι η αναζωογόνηση του ΧΑΚ, ο εμπλουτισμός των προϊόντων και υπηρεσιών του, ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών του, η προσέλκυση νέων εγχώριων και ξένων επιχειρήσεων, η ενίσχυση των επενδύσεων και γενικά η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ΧΑΚ για ενίσχυση της Κυπριακής οικονομίας.

Το Χρηματιστήριο πρόσθεσε έχει κατά την άποψη μας να διαδραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο κατά τα επόμενα χρόνια, στην ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλεται για ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας της χώρας μας. Θα πρέπει στην πορεία του αυτή, είπε, να τύχει της στήριξης όλων των συντελεστών της Αγοράς, των φορέων της Πολιτείας και του ιδιωτικού τομέα, ώστε  να επιτύχει τους στόχους του.

Συνεχίζοντας ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι κάθε ανεπτυγμένη χώρα παγκοσμίως, προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργία μίας αποτελεσματικής και αξιόλογης χρηματιστηριακής αγοράς, ούτως ώστε οι εταιρείες να μπορούν να την αξιοποιούν, για σκοπούς ανάπτυξης τους.

Και κατέληξε με τα εξής:

•    Οι αγορές είναι βασικότατοι μοχλοί οικονομικής ανάπτυξης, προσφέροντας μεταξύ άλλων την ευχέρεια, για άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων προς υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, ενώ πρόσθετα προσφέρουν μηχανισμό αποτίμησης της αξίας των εισηγμένων εταιρειών σε καθημερινή βάση, δυνατότητα εύκολης εισόδου και εξόδου των επενδυτών από τις επενδύσεις τους και διευρυμένες επιλογές στους επενδυτές. 

•    Στη σύγχρονη εποχή διεθνώς και με τις εμπειρίες που έχουν διαχρονικά αποκτηθεί, οι εταιρείες ενθαρρύνονται για να εισάγουν τις αξίες τους στα Χρηματιστήρια, στα οποία παρέχεται διαφάνεια μέσω της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων και της τήρησης των υποχρεώσεων τους, καθώς και μέσω ανακοινώσεων για νέες εξελίξεις και προοπτικές τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ