Νέα ιστοσελίδα ακινήτων από την Gordian Holdings

Η Gordian Holdings ανακοινώνει τη λειτουργία της ιστοσελίδας της για ακίνητα https://gogordian.com.

Ο ιστότοπος θα χρησιμοποιείται για την προώθηση και διάθεση ακινήτων σε ολόκληρη την Κύπρο, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ακίνητα οικιστικής και εμπορικής χρήσης αλλά και αγροτεμάχια.

Η όλη διαχείριση διεκπεραιώνεται από την εσωτερική ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών της Gordian, οι οποίοι έχουν καθιερώσει μια ταχεία διαδικασία έγκρισης ελκυστικών προσφορών καθώς και δανειοδότησης αγοραστών προερχόμενων από τη λιανική αγορά.

Η ομάδα της Gordian θα διατηρεί ενημερωμένη την ιστοσελίδα gogordian.com η οποία θα αναβαθμίζεται επί εβδομαδιαίας βάσεως, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα καλούνται να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, ώστε να λαμβάνουν όλη τη σχετική επικαιροποιημένη ανατροφοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Gordian Holdings, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://gordianholdings.com. 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ