Επιχορηγημένο Σεμινάριο από την ΑνΑΔ

Ο Συμβουλευτικός Οργανισμός Eurosuccess Consulting, ως εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) διοργανώνει επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ με θέμα:

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στόχος του προγράμματος είναι η παρουσίαση εργαλείων, τεχνικών και παραδειγμάτων προς μίμηση που θα βοηθήσουν τα στελέχη ενός οργανισμού, να κατανοήσουν περισσότερο τις προσωπικές τους συνήθειες Διοίκησης και στυλ ηγεσίας. 

Με την λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταστούν ικανοί να:

  • Διαχωρίζουν τον Μάνατζερ από τον Ηγέτη.
  • Συμπεριφέρονται ανάλογα με την περίσταση και με ποιον έχουν απέναντι τους (Situational Leadership).  
  • Δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης που θα συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση και βελτίωση της παραγωγικότητας της εταιρείας τους.
  • Αντιστρέφουν ανεπίτρεπτες συμπεριφορές του προσωπικού τους με αυτοπεποίθηση.
  • Ακούν ενεργητικά και να ενθαρρύνουν μία ανοικτή και αμφίδρομη επικοινωνία στα Τμήματα τους για να πετύχουν δέσμευση του προσωπικού τους και ευθυγράμμιση στο Όραμα και στόχους της εταιρείας.

Σε ποιους απευθύνεται

Εγγεγραμμένους Άνεργους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ), Διευθυντικό και Εποπτικό Προσωπικό από τα Τμήματα Γενικής Διεύθυνσης, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Διεύθυνσης Προσωπικού, Πληροφορικής, Παραγωγής, R&D. Επιστημονικό ή άλλο προσοντούχο Προσωπικό που έχει την ευθύνη Διοίκησης Ομάδας για υλοποίηση έργων (projects).Το εν λόγω σεμινάριο μπορούν παρακολουθήσουν άνεργοι και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων).

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Λευκωσία, στις 19/11/2019 και 21/11/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, παρακαλούνται όπως επιλέξουν εδώ για να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 15/11/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22420110.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ