Υπεγράφη η Συμφωνία Σχέδιο Ειδικού Συνδρομητή

Δικαιούχοι, σύμφωνα με τον CYS, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Την υπογραφή συμφωνίας για Σχέδιο Ειδικού Συνδρομητή με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας που αποσκοπεί σε πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά, εθνικά και άλλα πρότυπα με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, ανακοίνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ως ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της Κύπρου, στην προσπάθεια του για ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης.
 
Σε σημερινή ανακοίνωση ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης αναφέρει ότι στο πλαίσιο του δευτέρου πυλώνα «Βελτίωση Συνθηκών Βιομηχανικού/Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» συμπεριλαμβάνεται και η δράση «Συνομολόγηση Σχεδίου Ειδικού Συνδρομητή» και προσθέτει πως πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σχέδιο όπου στη βάση ετήσιας Ειδικής Συνδρομής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προς τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης επιτυγχάνεται χωρίς περαιτέρω χρέωση, πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκά, Εθνικά και άλλα πρότυπα με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.
 
Δικαιούχοι, σύμφωνα με τον CYS, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ, είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στη Δημοκρατία.
 
Αναφέρει ότι προωθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και της συνεχούς στήριξης της βιομηχανίας και της οικονομίας του τόπου γενικότερα
 
Στην ανακοίνωση, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης αναφέρει επίσης ότι η εν λόγω πολιτική αποσκοπεί στη σταδιακή αύξηση της παραγωγικότητας της βιομηχανίας μέσα από τη διευκόλυνση της λειτουργίας του βιομηχανικού οικοσυστήματος και τις κατάλληλες επενδύσεις στην αειφορία, στην καινοτομία, στη ψηφιοποίηση, στις υποδομές και στις δεξιότητες των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων.
 

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ