Προκήρυξη Διαγωνισμών «Κυπριακών Βραβείων Έρευνας» 2020

Μέχρι την 27η Μαρτίου η υπόδειξη υποψηφιοτήτων για τους Διακεκριμένους και Νέους ερευνητές.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) προχώρησε στην προκήρυξη των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας, για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά. Τα Βραβεία, που έχουν καθιερωθεί ως ο κορυφαίος θεσμός επιβράβευσης της έρευνας στην Κύπρο, στοχεύουν στην αναγνώριση και προβολή του έργου των άριστων διακεκριμένων και νέων ερευνητών/τριών του τόπου. 

Βασικός σκοπός των Διαγωνισμών «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 2020» και «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2020», είναι η ανάδειξη τόσο του έργου όσο και της προσωπικότητας επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο, κατά τα τελευταία τρία έτη, και έχουν να επιδείξουν σημαντικά και με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 2020» απονέμεται σε επιστήμονες με μακροχρόνια ερευνητική εμπειρία, πέραν των επτά ετών, οι οποίοι/ες αναδεικνύουν την Κύπρο μέσα από την υψηλής ποιότητας και διεθνούς αντίκτυπου ερευνητική τους δραστηριότητα. Η απονομή του Βραβείου για τη φετινή χρονιά θα γίνει στον τομέα των Επιστημών Ζωής (Life Sciences).

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2020» απονέμεται σε νέους/νέες ερευνητές/τριες που έχουν να επιδείξουν, ήδη από τα πρώτα στάδια της ερευνητικής τους καριέρας, υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν κατά μέγιστο επτά έτη ερευνητικής εμπειρίας. Το Βραβείο θα απονεμηθεί σε κάθε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Επιστήμες Ζωής, Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. 

Οι υποψήφιοι/ες και για τα δύο Βραβεία, θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου. Αξίζει να σημειωθεί πως οι θεματικές ενότητες και υπο-ενότητες βρίσκονται σε αντιστοιχία με αυτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC). 
Στους νικητές όλων των κατηγοριών θα απονεμηθεί ως βραβείο έργο τέχνης το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί ειδικά για τους Διαγωνισμούς. Παράλληλα, στην κατηγορία των νέων ερευνητών θα παραχωρηθεί στους νικητές κάθε ενότητας χορηγία ύψους €60,000, με στόχο την έμπρακτη υποστήριξή τους για τη συνέχιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας τους. 

Τους υποψήφιους/ες ερευνητές/τριες, θα πρέπει να προτείνουν άλλος φορέας ή άτομο, μέχρι την 27η Μαρτίου 2020, μέσω της διαδικασίας υπόδειξης υποψηφιοτήτων στην ηλεκτρονική πύλη IRIS: https://iris.research.org.cy. Κάθε άτομο ή φορέας έχει δικαίωμα υπόδειξης όσων υποψηφίων επιθυμεί και για τις δύο κατηγορίες. Ακολούθως, τους νικητές θα αναδείξει ειδική επιτροπή αξιολόγησης. 
Αξίζει να σημειωθεί πως οι Διαγωνισμοί εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» των Προγραμμάτων «RESTART 2016 - 2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ: www.research.org.cy.   
 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ