Η Borghese Ventures αναλαμβάνει την Xvidia Technologies Inc. σε Μέση Ανατολή και Ευρώπη

Οι Xvidia Technologies Inc και Borghese Ventures θα δουλέψουν μαζί για να εντοπίσουν προκλήσεις και κενά που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να επιλυθούν μέσω της χρήσης της τεχνολογίας ΤΝ.

Η εταιρία Xvidia Technologies Inc που αναπτύσσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης με βάση τη Καλιφόρνια και η εταιρία ανάπτυξης τεχνολογίας blockchain και τεχνητής νοημοσύνης Borghese Ventures με έδρα τη Κύπρο, υπέγραψαν συμφωνία για συνεργασία. Σκοπός της συνεργασίας είναι επιδίωξη εφαρμογής της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στη Κύπρο, Ευρώπη και Μέση Ανατολή. 

Με αυτή τη συμφωνία, οι Xvidia Technologies Inc. και Borghese Ventures πρόκειται να εξετάσουν από κοινού τις πιθανότητες υλοποίησης προγραμμάτων σε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη με στόχο τη στήριξη επιχειρήσεων αλλά και κυβερνήσεων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα εγκαθιδρυθεί μία κυπριακή οντότητα που θα αναλάβει την εν λόγω δραστηριοποίηση. 

O Joseph Borghese, CEO της Borghese Ventures Ltd, δήλωσε: “ως εταιρία στηρίζουμε και πιστεύουμε στη σύγκλιση τεχνολογιών blockchain, τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και IoT (Ίντερνετ των Πραγμάτων). Ιδιαίτερα σε μεγάλης κλίμακας εφαρμογές, το blockchain, η τεχνητή νοημοσύνη και το IoT μπορούν να λειτουργήσουν σε συνδυασμό. Στα πλαίσια μίας έξυπνης πόλης, η τεχνολογία blockchain θα μπορούσε να συνδυαστεί με IoT και ΤΝ σε επίπεδο υποδομής για τη διαχείριση σημαντικών συστημάτων στα οποία οι πόλεις εξαρτώνται, αλλά και να βελτιώσουν τη ποιότητα ζωής των πολιτών μέσα από ασφαλέστερο και καλύτερα σχεδιασμένο αστικό περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο οι εταιρίες μας όπως Pundi X 365 και AI X 365 εστιάζουν τόσο σε λύσεις μέσω της τεχνολογίας blockchain όσο και μέσω ΤΝ και IoT”.

Οι Xvidia Technologies Inc και Borghese Ventures θα δουλέψουν μαζί για να εντοπίσουν προκλήσεις και κενά που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να επιλυθούν μέσω της χρήσης της τεχνολογίας ΤΝ. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν: παροχή υπηρεσιών υγείας, νομικό σύστημα, χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech), τεχνολογία στην εκπαίδευση (edtech), ναυτιλία, υποθηκοφυλακείο, πιστοποιήσεις, φιλανθρωπία και πολλούς άλλους. 

Όπως ανέφερε ο ιδρυτής και CEO της Xvidia Technologies Inc., Sanjay Sinha: «Όταν η τεχνολογία ΤΝ ενταχθεί στα λειτουργικά συστήματα των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις θα έχουν πιο ασφαλή, πιο απρόσκοπτη και πιο απλή δραστηριοποίηση». Πρόσθεσε «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα δουλέψουμε με τη Borghese Ventures και θα χτίσουμε γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου, προσφέροντας αυτές τις υπηρεσίες που θα έχουν τεράστια οφέλη στους καταναλωτές και στους πολίτες».

Αξιοποιώντας την εκτενή της εμπειρία διασύνδεσης με Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η εταιρία Borghese Ventures θα ερευνήσει την αγορά για να εντοπίσει ευκαιρίες εφαρμογής της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές οι αξιολογήσεις δεν θα απευθύνονται μόνο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, αφού η Borghese Ventures πρόκειται επίσης να διερευνήσει πως η ΤΝ μπορεί να βελτιώσει και διάφορες κυβερνητικές λειτουργικές διαδικασίες σε διάφορα κράτη-μέλη.    

Από τη πλευρά της εταιρίας Xvidia Technologies Inc, οι κυπριακές επιχειρήσεις θα μπορούν να αξιοποιήσουν το δίκτυο επαφών και σχέσεων της εταιρίας για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές και τεχνολόγους που θα αναλάβουν τη μελέτη και εφαρμογή της τεχνολογίας ΤΝ. Η εταιρία πρόκειται επίσης να συμβάλει στη διεξαγωγή συνεχούς διαλόγου μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικάνικων εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα του blockchain, της ΤΝ, και ΙοΤ, που περιλαμβάνει ειδικούς στη βιομηχανία, προγραμματιστές τεχνολογίας, και σχετικές  νεοφυείς επιχειρήσεις.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ