Έρευνα και Ανοικτή Επιστήμη: Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό

Sponsored Content

Το Ευρωπαϊκό έργο ENhance Researcher’s and HEI staff skills and competences - ENREAC-HEI, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα Erasmus+, στοχεύει στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων φοιτητών και φοιτητριών ανώτατης εκπαίδευσης στη διαχείριση της έρευνας και στις τεχνικές και γνώσεις ανοικτής επιστήμης μέσα από ένα ανοικτό εκπαιδευτικό διαδικτυακό πρόγραμμα.

Το έργο συντονίζει η Eurosuccess Consulting (Κύπρος) και στην κοινοπραξία συμμετέχουν εταίροι από Κύπρο (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Πολωνία (OIC Poland Foundation), Ιταλία (Associazione PROGETTO MARCONI), Πορτογαλία (Instituto Politecnico de Santarem) και Βουλγαρία (Varna Free University).

Το έργο απευθύνεται σε:

  • Προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές
  • Άτομα που ενδιαφέρονται για την έρευνα και τις νέες τάσεις στο χώρο

Μέσω του προγράμματος έχει αναπτυχθεί δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για διαχείριση της έρευνας και για τεχνικές και γνώσεις ανοικτής επιστήμης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ENREAC-HEI «Απόκτησε γνώσεις και ικανότητες στον τομέα της Έρευνας και της Ανοικτής Επιστήμης!»  τρέχει εντελώς διαδικτυακά μέσω του περιβάλλοντος της πλατφόρμας Moodle μέσα από τη μεθοδολογία της ασύγχρονης εκπαίδευσης (αυτόνομη μάθηση σε εξατομικευμένο ρυθμό). Κάνοντας δωρεάν εγγραφή θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο υλικό των μαθημάτων, να λάβετε πιστοποιητικό ολοκλήρωσης τους και να εισέλθετε σε μια πολυπολιτισμική κοινότητα ερευνητών.

Στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα μπορείτε να δείτε τις βασικές ενότητες των μαθημάτων:

Ταυτόχρονα, αν εργάζεστε ως εκπαιδευτικός σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν το «Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτή ENREACHEI» ένας οδηγός που απευθύνεται σε εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το πρόγραμμα και που περιλαμβάνει εκτός από μια συνολική παρουσίαση του προγράμματος, προτάσεις για τη μεθοδολογία παράδοσης, καθοδήγηση για τη χρήση της πλατφόρμας Moodle, το πρόγραμμα σπουδών για τις ενότητες και μια εργαλειοθήκη με συμπληρωματικές δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη ή διαδικτυακά μέσα από  συγχρονισμένες συναντήσεις με φοιτητές.

Το εκπαιδευτικό υλικό και το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμα στις παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Βουλγάρικα και Πολωνικά.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.enreachei-project.eu για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλο το υλικό του προγράμματος!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα του, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την Eurosuccess Consulting στο τηλέφωνο 22 420 110 ή μέσω email στο info@eurosc.eu

*Ο οργανισμός Eurosuccess Consulting, συμμετέχει, ως συντονιστής και εταίρος, σε διάφορα έργα κάτω από Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες όπως Lifelong Learning, ERASMUS + και Justice ως επίσης είναι ένας από τους φορείς αξιολόγησης για προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ. Παράλληλα, είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) και πιστοποιημένη Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ