Κάνε την επόμενη κίνησή σου, αγόρασε ηλεκτρικό ή υβριδικό αυτοκίνητο

Η Τράπεζα Κύπρου φέρνει στην αγορά λύσεις χρηµατοδότησης πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

Όλοι πλέον συµφωνούν πως τα ηλεκτρικά οχήµατα αποτελούν το µέλλον της αυτοκίνησης αλλά και µια από τις σηµαντικότερες λύσεις για περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και για έναν πιο πράσινο πλανήτη. Ενδεικτικά, στην Κύπρο το 30% του συνόλου των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) προέρχεται από τις µεταφορές. Εξού και η µείωση των εκποµπών στις µεταφορές θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα. Η Τράπεζα Κύπρου, ως πρωτοστάτης στην προσπάθεια για στροφή προς τη βιώσιµη ανάπτυξη, δεν θα µπορούσε παρά να αποτελεί συνοδοιπόρο σε αυτή την προσπάθεια, δηµιουργώντας και προσφέροντας εξειδικευµένες λύσεις δανειοδότησης, τόσο για απόκτηση ηλεκτρικού ή υβριδικού αυτοκινήτου όσο και για άλλες στοχευµένες ενέργειες νοικοκυριών και επιχειρήσεων οι οποίες µειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωµα.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΥΞΗΣΗ

Αν και όλοι αναγνωρίζουν πως πολλά ακόµα έπονται προτού κυριαρχήσουν τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά οχήµατα στους κυπριακούς και ευρωπαϊκούς δρόµους, εντούτοις τα θεµέλια έχουν πλέον τεθεί. Σε διεθνές επίπεδο, όλο και περισσότερες από τις µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες προσθέτουν στην γκάµα τους νέα ηλεκτρικά µοντέλα, ενώ διαρκώς βελτιώνονται και οι απαιτούµενες υποδοµές, όπως οι σταθµοί φόρτισης και τα εξειδικευµένα συνεργεία επισκευών και συντήρησης. Σχετική έρευνα κατέδειξε ότι το 51% των καταναλωτών σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες (∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο) θεωρούν ότι µε την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου επιλύουν πολλά προβλήµατα, αφού, εκτός από το φιλικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, τα «πράσινα» οχήµατα είναι ιδιαίτερα αθόρυβα, ενώ µπορούν να καταστούν πολύ πιο οικονοµικά µακροχρόνια, εάν ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας ενός τέτοιου οχήµατος σε σύγκριση µε ένα όχηµα εσωτερικής καύσης. Βέβαια, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι πλείστοι καταναλωτές εξετάζουν πρώτα το κόστος απόκτησης σε συνάρτηση µε τις οικονοµικές τους δυνατότητες και µετέπειτα οποιαδήποτε µακροχρόνια οφέλη.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

Το ζήτηµα του αρχικού κόστους αναµένεται να καλυφθεί σε σηµαντικό βαθµό µέσα από το σχέδιο επιδοτήσεων που προετοιµάζει το Υπουργείο Μεταφορών, µέσω κονδυλίων από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Αν και οι τελικές πρόνοιες του σχεδίου δεν είχαν ακόµα εξαγγελθεί, εντούτοις έγινε γνωστό πως το κονδύλι θα ανέλθει σε περίπου 30 εκατ. ευρώ και πως η κάθε επιδότηση θα µπορεί να φτάνει µέχρι και τις 10.000 ευρώ. Η Κύπρος είναι µια από τις πολλές ευρωπαϊκές χώρες που θα προσφέρουν ιδιαίτερα ελκυστικά κίνητρα για απόκτηση «πράσινου» οχήµατος, αφού πλέον τα οφέλη τους είναι παραδεκτά από όλους και η αύξηση της χρήσης τους απαραίτητο συστατικό για έναν πιο πράσινο κόσµο. Υπενθυµίζεται πως ο εθνικός στόχος που έχει τεθεί είναι το 2030 το 25% των νέων εγγραφών να αφορά ηλεκτρικά οχήµατα. Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος, επιδίωξη είναι µέχρι το 2035 το σύνολο των οχηµάτων να είναι ηλεκτροκίνητα.

Η χρηµατοδότηση για το ηλεκτρικό/υβριδικό σου αυτοκίνητο

Αφουγκραζόµενη τόσο τις περιβαλλοντικές ανάγκες όσο και τη στροφή των καταναλωτών προς «πράσινα» προϊόντα και διαβλέποντας την κάθε επόµενη κίνηση των πελατών της, η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει την ευκαιρία στους πελάτες της, ιδιώτες και επιχειρήσεις, να επιλέξουν προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά προς το περιβάλλον. Χαρακτηριστική η νέα πρόταση για ενοικιαγορά νέου, φιλικότερου προς το περιβάλλον αυτοκινήτου. Μια ελκυστική πρόταση µε πολλαπλά οφέλη, η οποία αφορά όσους επιθυµούν να αγοράσουν καινούργιο υβριδικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Συγκεκριµένα, η χρηµατοδότηση προσφέρεται µε µειωµένο επιτόκιο, µέγιστη διάρκεια τα επτά χρόνια και ελάχιστη προκαταβολή 15%. Το επιτόκιο που προσφέρεται είναι ανάλογο µε την προκαταβολή, δηλαδή µεγαλύτερη προκαταβολή ισοδυναµεί µε χαµηλότερο επιτόκιο, ενώ για «πράξεις» µέσω προµηθευτών δεν χρεώνονται αρχικά τραπεζικά έξοδα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη εξόφληση, χωρίς οποιοδήποτε κόστος. Η σχετική διαδικασία είναι απλή και εύκολη.

ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Μια από τις µεγάλες προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο αφορά την αναχαίτιση της κλιµατικής αλλαγής. H βιώσιµη ανάπτυξη, γενικότερα, απασχολεί και αναµένεται να απασχολήσει ακόµη πιο έντονα στο µέλλον τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών και οδηγεί όλους προς την υιοθέτηση νέων πρακτικών. ∆εν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια αποτελεί το κορυφαίο ζήτηµα στην ατζέντα των Γενικών Συνελεύσεων των Ηνωµένων Εθνών. Ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας καλείται να διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης, καθώς ιδιωτικά κεφάλαια και κεφάλαια δανεισµού θα πρέπει να κατευθυνθούν σε βιώσιµες χρηµατοδοτήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, η Τράπεζα Κύπρου δηλώνει «παρούσα», σχεδιάζοντας το αύριο σήµερα και προσφέροντας τα απαραίτητα εχέγγυα για κάθε επόµενη κίνηση των πελατών και συνεργατών της σε όλα τα επίπεδα.

INFO

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα µας, www.bankofcyprus.com.cy.

ΔΑΝΕΙΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

H Τράπεζα Κύπρου προσφέρει άλλα τρία χρηµατοδοτικά σχέδια, φιλικά προς το περιβάλλον:

• Το πρώτο σχέδιο παρέχει στον δανειζόµενο την ευκαιρία να ανακαινίσει και να αναβαθµίσει την ενεργειακή απόδοση της ιδιόκτητης κατοικίας ή του εξοχικού του µε ποσό µέχρι €30.000.

• Το δεύτερο σχέδιο, αφορά την ενεργειακή αναβάθµιση / αγορά φωτοβολταϊκών και άλλων συστηµάτων οικιακής χρήσης. Η χρηµατοδότηση µπορεί να ανέλθει µέχρι τις €15.000.

• Το τρίτο σχέδιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυµούν να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωµα. Συγκεκριµένα, δίνεται η ευχέρεια για αναβάθµιση της ενεργειακής απόδοσης µιας επιχείρησης µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων (νέας τεχνολογίας ή αποδοτικότερων µηχανηµάτων και εξοπλισµού), θερµικής µόνωσης ή ηχοµόνωσης. Το ποσό χρηµατοδότησης µπορεί να φτάσει µέχρι και τις €120.000.

Προηγουμενο αρθρο
Η EY και η Microsoft ανακοινώνουν την επέκταση της παγκόσμιας συνεργασίας τους, για την αξιοποίηση αναπτυξιακής ευκαιρίας ύψους $15 δισ.
Η EY και η Microsoft ανακοινώνουν την επέκταση της παγκόσμιας συνεργασίας τους, για την αξιοποίηση αναπτυξιακής ευκαιρίας ύψους $15 δισ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ