Η EY και η Microsoft ανακοινώνουν την επέκταση της παγκόσμιας συνεργασίας τους, για την αξιοποίηση αναπτυξιακής ευκαιρίας ύψους $15 δισ.

Η EY και η Microsoft ανακοίνωσαν την επέκταση της στρατηγικής τους συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο – συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής αγοράς – για να ευθυγραμμίσουν περαιτέρω την επιχειρηματική εξειδίκευση της EY με τις τεχνολογίες cloud της Microsoft, και να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες τους, αξιοποιώντας μία αναπτυξιακή ευκαιρία ύψους $15 δισ. κατά τα επόμενα πέντε χρόνια

  • Επανασχεδιασμός και εκσυγχρονισμός των λειτουργιών back office των επιχειρήσεων, καθώς και των διεργασιών δημόσιων οικονομικών
  • Δημιουργία μοναδικής στο είδος της λύσης, για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην αξιοποίηση των εταιρικών δεδομένων
  • Μετασχηματισμός ρυθμιζόμενων κλάδων με τη χρήση καινοτόμων, αξιόπιστων cloud πλατφορμών
  • Στόχος η τεχνολογική καινοτομία σε ένα εύρος κλάδων

Η ενισχυμένη συνεργασία θα επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων λύσεων και πλατφορμών, που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις ποικίλες επιχειρηματικές και κοινωνικές προκλήσεις, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στο να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις να επανασχεδιάσουν τις λειτουργίες back office, καθώς και να τροφοδοτήσει την καινοτομία σε κρίσιμους κλάδους, των οποίων η λειτουργία ρυθμίζεται από την Πολιτεία, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η ενέργεια, η υγεία, η δημόσια διοίκηση και η μεταποίηση. Επιπλέον, η συνεργασία έχει στόχο την ανάπτυξη διαχειριζόμενων υπηρεσιών (managed services), που θα υποστηρίξουν τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, θα συμβάλουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και θα αναπτύξουν έναν αξιόπιστο, μοναδικό στο είδος του, ιστό επιχειρησιακών δεδομένων (data fabric).

Οι ομάδες της EY θα επεκτείνουν περαιτέρω τις δραστηριότητες του EY Microsoft Services Group, για να παρέχουν στις επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση σε περισσότερους από 40.000 έμπειρους επαγγελματίες συμβούλους τεχνολογίας της EY, που θα υποστηρίξουν τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις τους. Η Microsoft θα συνεργαστεί με ομάδες της EY για να εκπαιδεύσει περισσότερους από 150.000 επαγγελματίες της EY σχετικά με τις τεχνολογίες της Microsoft, και να μεταφέρει εξειδικευμένη τεχνογνωσία, με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη κρίσιμων λύσεων και δυνατοτήτων τα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι ομάδες της EY βοηθούν τις επιχειρήσεις να μετασχηματιστούν ψηφιακά, χωρίς να επενδύουν μεγάλα ποσά στις υποδομές τους, αξιοποιώντας τον συνδυασμό των τεχνολογιών Microsoft Power Platform και Microsoft Azure.

Ως καταξιωμένη παγκόσμια ηγέτιδα στις ελεγκτικές και φορολογικές λύσεις (π.χ. η πλατφόρμα Global Tax Platform) που βασίζονται στην πλατφόρμα Azure, η EY θα συνεχίσει να εστιάζει στον επανασχεδιασμό των λειτουργιών back office των επιχειρήσεων, μέσω της παροχής διαχειριζόμενων υπηρεσιών σε ένα εύρος τομέων, όπως τα φορολογικά, η αλυσίδα εφοδιασμού, η διαχείριση κινδύνων, η κανονιστική συμμόρφωση, κ.ά. Σε αυτούς τους τομείς, κοινές ομάδες της EY και της Microsoft συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης λύσεων, συμπεριλαμβανομένων διαχειριζόμενων υπηρεσιών που αφορούν τη φορολογία (EY Tax and Finance Operate), την κινητικότητα των εργαζομένων (EY Pathway) και την αλυσίδα εφοδιασμού. Στόχος αυτών των υπηρεσιών είναι να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν κόστος και να ενισχύσουν την ευελιξία τους, αλλά και να προωθήσουν την ψηφιοποίηση των συστημάτων δημοσίων οικονομικών για την αποδοτικότερη δέσμευση και αξιοποίηση εγχώριων πόρων.

Οι ομάδες της EY και της Microsoft βοηθούν τις επιχειρήσεις στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος cloud. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, οι δύο οργανισμοί αναπτύσσουν από κοινού το EY Trusted Data Fabric – η πρώτη στο είδος της λύση επιχειρησιακών δεδομένων, που θα αυτοματοποιήσει την επεξεργασία και την αποδοχή δεδομένων, ενώ, παράλληλα, θα παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα από πολλαπλές πλατφόρμες της EY, με τη στήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο συνδυασμός του EY Trusted Data Fabric και της Power Platform της Microsoft, επιτρέπει στις ομάδες των δύο οργανισμών να εμπλουτίσουν με περισσότερες δυνατότητες τις πλατφόρμες διαχειριζόμενων υπηρεσιών που βασίζονται στο EY Azure, προσφέροντας πρόσβαση στις πιο προηγμένες τεχνολογίες και βοηθώντας τις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν με ταχύτητα.

Επιπλέον, οι ομάδες της EY και της Microsoft θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη λύσεων cloud για ρυθμιζόμενους κλάδους, για να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα κανονιστικά εμπόδια και να καινοτομήσουν στο cloud. Οι κλάδοι στους οποίους εστιάζουν οι λύσεις, αφορούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την υγεία, την ενέργεια και τη δημόσια διοίκηση. Η συνεργασία θα ενσωματώνει προϋπάρχουσες λύσεις, όπως η πλατφόρμα EY Financial Crime, η οποία ενισχύει την εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές, προστατεύοντας τους καταναλωτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από το οικονομικό έγκλημα, καθώς και η EY Comply, η οποία ελέγχει αποτελεσματικά, διαχειρίζεται και αναφέρει τις εκάστοτε ρυθμιστικές απαιτήσεις στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συνδεόμενη με τις λύσεις Microsoft Cloud for Financial Services που εκείνα χρησιμοποιούν.

Σχολιάζοντας την επέκταση της συνεργασίας, ο Σάκης Μωυσέως, Associate Partner στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Kύπρου, δήλωσε: «Καθώς εμβαθύνουμε και ενισχύουμε τη μακροχρόνια συνεργασία μας με τη Microsoft, βοηθούμε τους πελάτες μας στην Κύπρο, όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο, να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι νέες μας υπηρεσίες εστιάζουν και σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Κύπρο, όπως η  χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η φορολογία, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν την απαραίτητη υποστήριξη από την τεχνολογία. Οι αφοσιωμένες ομάδες μας είναι πλέον ακόμη καλύτερα εξοπλισμένες για να βοηθήσουν τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις να μειώσουν τα κόστη, να αξιοποιήσουν τα δεδομένα πιο αποτελεσματικά, να γίνουν πιο ευέλικτες και να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία».

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το ey.com/microsoft.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ