Επενδυτικές υπηρεσίες με την εξειδίκευση της PwC Κύπρου

Πλήρες φάσμα υπηρεσιών σε ό,τι αφορά επενδυτικά ταμεία και εταιρείες διαχείρισης.

H ανάπτυξη του τομέα των επενδυτικών ταμείων είναι συνεχής και δυναμική», τονίζουν σε συνέντευξή τους οι Χρίστια I. Ευαγόρου, Director Fund Services, και Κωνσταντίνος Α. Κωνσταντίνου, Senior Manager Fund Services της PwC Κύπρου. Παρουσιάζοντάς μας τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει στο πελατολόγιό της η PwC Κύπρου, τα δύο στελέχη του οργανισμού αναφέρονται παράλληλα στις προοπτικές του τομέα, ενώ καταθέτουν τις εισηγήσεις τους για το πώς η Κύπρος θα μπορούσε να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές.

Δύο μήνες πριν από το τέλος του έτους, ποιος είναι ο απολογισμός όσον αφορά τον τομέα των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο;

Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (EKK) αποδεικνύουν τη συνεχή και δυναμική ανάπτυξη του τομέα των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο. Kατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2021 και με μια ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση από τις κυπριακές εταιρείες διαχείρισης για πρώτη φορά έχουν ξεπεράσει το φράγμα των €10 δισεκατομμυρίων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2021, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει περίπου 289 εταιρείες διαχείρισης και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.

Αυτή η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί, εφόσον η χώρα μας τυγχάνει όλο και μεγαλύτερης αναγνώρισης, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον.

Ποιος είναι ο ρόλος και ποια η συνεισφορά των επενδυτικών ταμείων στην κυπριακή οικονομία;

Αρχικά πρέπει να αναφερθεί ότι, από τα συνολικά 227 επενδυτικά ταμεία που είναι εγγεγραμμένα στην Κύπρο, τα 128 επενδύουν αποκλειστικά ή εν μέρει στην τοπική πραγματική οικονομία. Η εν λόγω συνεισφορά ανέρχεται στα €2,3 δισεκατομμύρια. Στατιστικά, το ποσό αυτό αποτελεί το 21,8% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση.

Τα εν λόγω στοιχεία, τα οποία βασίζονται στις πρόσφατες  στατιστικές αναφορές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντικατοπτρίζουν το μέγεθος της πραγματικής συνεισφοράς αλλά και της      προοπτικής του τομέα που βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια της εξέλιξης. Πέραν των απτών επενδύσεων, όμως, ιδιαίτερη και ενδεχομένως μεγαλύτερη σημασία έχουν τα παράπλευρα οφέλη από την ανάπτυξη του τομέα. Αυτά περιλαμβάνουν την αύξηση των κρατικών εσόδων από φορολογικές πηγές, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όπως οι λειτουργοί συμμόρφωσης και ρίσκου, αλλά και την αύξηση των εργασιών των παρόχων υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι δικηγόροι και οι λογιστές.

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών;

Ως χώρα θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε περισσότερους επενδυτές με την υιοθέτηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου προώθησης, το οποίο να εφαρμόζεται με την ενεργό συμμετοχή του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η στοχευμένη προβολή του τομέα στο εξωτερικό, η συνεχιζόμενη εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου, η επικείμενη θέσπιση της νομοθεσίας που θα εποπτεύει την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, η αξιοποίηση των στενών σχέσεων με συμμαχικές χώρες και η οργάνωση εκδηλώσεων σε στοχευμένες χώρες είναι μερικοί τρόποι που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε προκειμένου να προωθήσουμε τα κυπριακά ταμεία και τη χώρα μας διεθνώς.

Αξιοσημείωτες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν η πρόσφατη αναβάθμιση των επενδυτικών ταμείων της Κύπρου σε FPI I από την κυβέρνηση της Ινδίας και η αναμενόμενη αναβάθμισή τους από τον οίκο αξιολόγησης Morning Star σε Grade 2. Με αυτόν τον τρόπο το επενδυτικό καθεστώς του νησιού μας αναβαθμίζεται σημαντικά, ενισχύοντας παράλληλα τις προοπτικές του τομέα.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Ποιες υπηρεσίες παρέχετε στους πελάτες σας και ποια προϊόντα περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιό σας;

Στους πελάτες μας προσφέρουμε μια σειρά υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες σύστασης και αδειοδότησης τόσο των επενδυτικών ταμείων όσο και των διαχειριστών τους. Μέσω των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών, αναλύουμε τα χαρακτηριστικά και τους στόχους των πελατών μας, προκειμένου να τους στηρίξουμε στην απόφασή τους όσον αφορά την καταλληλότερη επιλογή δομής και το ιδανικότερο είδος επενδυτικού ταμείου. Επιπρόσθετα, ως μεσάζοντες προώθησης της αίτησης αδειοδότησης των πελατών μας στην ΕΚΚ, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία από την αρχική ετοιμασία των προαπαιτούμενων εγγράφων μέχρι την τελική αδειοδότηση. Επιπλέον, κατόπιν της έκδοσης της σχετικής αδειοδότησης, παραμένουμε δίπλα στους πελάτες μας με την παροχή διαφόρων υπηρεσιών που αφορούν τη συμμόρφωσή τους με το ρυθμιστικό πλαίσιο και άλλα ζητήματα, όπως τα θέματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας, τα θέματα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου κλπ.

Η ομάδα μας παρέχει επίσης συνεχή στήριξη και διοικητικές υπηρεσίες στους πελάτες μας, γνωστές στον κλάδο ως Fund Administration Services, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, λογιστικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες αποτίμησης χαρτοφυλακίου, τήρηση μητρώου μεριδιούχων και διεκπεραίωση έκδοσης και εξαγοράς μεριδίων επενδυτών.

ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

Από ποιες χώρες προέρχονται οι πελάτες σας και ποιοι είναι οι κυριότεροι τομείς επενδύσεων των κυπριακών επενδυτικών ταμείων;

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για δημιουργία κυπριακών επενδυτικών ταμείων προέρχεται από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ζήτηση παρατηρείται επίσης και από τη Μέση Ανατολή και πιο συγκεκριμένα από χώρες όπως είναι το Ισραήλ και ο Λίβανος, ενώ δεν είναι αμελητέο και το ενδιαφέρον που διαφαίνεται στον ορίζοντα από οικονομικές υπερδυνάμεις, όπως η Κίνα, η Ινδία και οι ΗΠΑ.

Ιδιαίτερα όσον αφορά την Ινδία, θεωρούμε πως έχουμε θέσει γερά θεμέλια για μια μακροχρόνια συνεργασία. Πέραν της αυξημένης ζήτησης για τη δημιουργία κυπριακού επενδυτικού ταμείου από ινδικές εταιρείες διαχείρισης, η πρόσφατη αναβάθμιση των κυπριακών επενδυτικών ταμείων από την ινδική κυβέρνηση ως κατηγορίας FPI I δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις στις αγορές της Ινδίας.

Τα επενδυτικά κεφάλαια διοχετεύονται σε διάφορους τομείς, όπως αυτούς της φιλοξενίας και αναψυχής, της εκπαίδευσης και της υγείας.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αυξημένο ενδιαφέρον και για τους τομείς της ναυτιλίας και της αειφόρου ανάπτυξης.

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Σε ποιους άλλους τομείς βλέπετε να υπάρχει προοπτική;

Oι τομείς με τη μεγαλύτερη προοπτική αφορούν τις επενδύσεις σε βιώσιμες επενδύσεις, σε βιώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και στη χρηματοοικονομική τεχνολογία (Fintech). Τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε κρατικό επίπεδο, γίνονται επικεντρωμένες προσπάθειες για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων τομέων, γεγονός που συνάδει με τα διάφορα κίνητρα που δίνονται στους συγκεκριμένους αυτούς τομείς από την κυβέρνηση. Η εγχώρια αγορά λαμβάνει συνεχώς μέτρα, τόσο σε θεσμικό όσο και σε εποπτικό επίπεδο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η σωστή προώθηση και θεμελίωση των βιομηχανιών αυτών στο εγγύς και μακροπρόθεσμο μέλλον.

Ανδρέας Γιασεμίδης

Συνέταιρος, Υπεύθυνος

Υπηρεσιών Επενδυτικών Ταμείων

andreas.yiasemides@pwc.com

Χρίστια I. Ευαγόρου

Επιχειρησιακή Διευθύντρια,

Υπηρεσίες Επενδυτικών ταμείων

christia.evagorou@pwc.com

Κωνσταντίνος Α. Κωνσταντίνου

Ανώτερος Διευθυντής,

Υπηρεσίες Επενδυτικών ταμείων

constantinos.a.constantinou@pwc.com

PwC Central, Δημοσθένη

Σεβέρη 43, 1080, Λευκωσία

T:+357-22 555 000

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ