Cyta: Τα θεμέλια μιας νέας εποχής

Άμεση επιδίωξή μας είναι να θέσουμε τις βάσεις, για να αποτελέσει η Cyta τα επόμενα χρόνια πρότυπο εύρωστου δημόσιου οργανισμού, που αξιοποιεί τις αρχές της Βιώσιμης Πράσινης Ανάπτυξης προς όφελος όλων των πολιτών και της χώρας μας.

H Cyta κατατάσσεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στη διείσδυση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών και με βάση τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το 2021, έχει βελτιώσει την κάλυψή της σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας. Αυτό δημιουργεί σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη χώρα, συμβάλλει στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ενισχύει την προσέλκυση ουσιαστικών νέων επενδύσεων και δημιουργεί τα θεμέλια για ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.

Άμεση επιδίωξή μας είναι να θέσουμε τις βάσεις, για να αποτελέσει η Cyta τα επόμενα χρόνια πρότυπο εύρωστου δημόσιου οργανισμού, που αξιοποιεί τις αρχές της Βιώσιμης Πράσινης Ανάπτυξης προς όφελος όλων των πολιτών και της χώρας μας. Βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία έναρξης συγκεκριμένων έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, που τοποθετούνται ψηλά στην επιχειρησιακή στρατηγική μας, ενώ οι ενέργειές μας θα αξιολογούνται και σε σχέση με το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον και την κοινωνία. Σύντομα, υιοθετούμε προσέγγιση απολογισμού των εταιρικών αποτελεσμάτων, ισορροπώντας την κερδοφορία με το περιβάλλον και στην κοινωνία, υπό τα σύγχρονα πρότυπα Αναφορών ESG (ESG Reporting), ενώ είμαστε στη διαδικασία καθορισμού στόχου επίτευξης μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος του Οργανισμού, στη βάση διεθνών προτύπων και χρονοδιαγραμμάτων που έχει θέσει η ΕΕ.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Οργανισμός αντιλαμβάνεται την κοινωνική του αποστολή στη διάθεση απρόσκοπτης επικοινωνίας για όλους τους πολίτες της Κύπρου, ακόμα και αν βρίσκονται στις πιο απομακρυσμένες γωνιές της χώρας, ανεξάρτητα του εμπορικού οφέλους που αυτό θα επιφέρει. Η επιτυχία της 100% πληθυσμιακής κάλυψης με τεχνολογία 5G, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο απομακρυσμένο χωριό Συκόπετρα, είναι ένα παράδειγμα της διαχρονικής μας πολιτικής, που εμπίπτει στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι αρχές της πράσινης μετάβασης δεν είναι κάτι καινούργιο για τη Cyta. Με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχειρησιακής μας λειτουργίας, υλοποιούμε Περιβαλλοντική Πολιτική από το 2001. Έχουμε βραβευτεί επανειλημμένα ως «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων ως αναπόσπαστου μέρους της επιχειρησιακής μας πολιτικής, υιοθετώντας πρακτικές και δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον, μειώνουν την κατανάλωση φυσικών πόρων και ενισχύουν τους τοπικούς περιβαλλοντικούς φορείς. Οι προσπάθειες για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ορυκτών καυσίμων περιλαμβάνουν τη χρήση ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού και οχημάτων και την ελάχιστη δυνατή χρήση χαρτιού. Διατηρούμε το πιστοποιητικό περιβαλλοντικής ποιότητας «Green Offices» για όλα τα καταστήματα και τα στελεχωμένα κτήρια Cyta παγκύπρια. Από το 2016 είμαστε, επίσης, ο πρώτος Οργανισμός στην Κύπρο με «μηδενικά» απόβλητα στις χωματερές (Zero Waste to Landfill), με το ποσοστό ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων να φτάνει το 98,6% για το 2021, πιστοποιημένο από ανεξάρτητους επιθεωρητές (TÜV AUSTRIA Cyprus). Ως ο 1ος στρατηγικός συνεργάτης της πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο», φυτεύουμε ένα δέντρο για κάθε δέκα νέες συνδέσεις Cytavision, με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός μας, ενώ ως ο 1ος στρατηγικός συνεργάτης του Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου, αναλάβαμε δράση για προστασία της βιοποικιλότητας στο νησί μας. Από το 2010 τρέχουμε πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών και σταθερών τηλεφώνων, με βασικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού στην ανακύκλωση. Η Cyta κάνει πράξη τη διαχρονική ευαισθησία και πολιτική της να προσφέρει επικοινωνία σε όλους, όπου κι αν βρίσκονται, ανεξάρτητα από το πόσο εμπορικά επωφελές ή όχι μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Δεν είναι άλλωστε τυχαία και η πρόσφατη επιτυχής υλοποίηση της 100% πληθυσμιακής κάλυψης της νέας τεχνολογίας 5G, με τελευταίο σημείο ολοκλήρωσης του έργου το απομακρυσμένο χωριό Συκόπετρα. Ένα γεγονός που συνάδει πλήρως με τους στόχους της Προσβασιμότητας στην Επικοινωνία και με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ESG SUSTAINABILITY TRANSFORMATION JOURNEY

Οι νέες τεχνολογίες, που αναπτύσσει η Cyta, περιλαμβάνουν το παγκύπριο δίκτυο οπτικών ινών, το δίκτυο 5G, ακόμα και τις ψηφιακές υπηρεσίες που προκύπτουν από αυτές (π.χ. έξυπνες πόλεις). Αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των υποδομών της ψηφιακής εποχής και μέρος της λύσης του προβλήματος της κλιματικής κρίσης. Οι νέες τεχνολογίες που προοδευτικά κάνουν αισθητή την παρουσία τους, επηρεάζουν με κάθε τρόπο όλους τους τομείς επιχειρηματικότητας, αποτελούν το υπόβαθρο για την εξέλιξη της Τηλεϊατρικής, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4,0), των Έξυπνων Πόλεων, της Έξυπνης Ενέργειας και της Έξυπνης Γεωργίας, επιφέροντας μείωση στη χρήση των πρώτων υλών, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των λειτουργιών και εξυπηρετώντας νέες αγορές και πελάτες με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Η Cyta συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που αφορούν στην ψηφιακή μετάβαση της δημόσιας διοίκησης, παράλληλα με την αυτοματοποίηση των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των παραδοσιακών τομέων της οικονομίας, όπως για παράδειγμα η γεωργία. Οι πελάτες μας, ως μέρος της ευρύτερης κυπριακής κοινωνίας, βρίσκονται στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής μας, όπως και η ικανοποίησή τους μέσω μιας ειλικρινούς σχέσης εμπιστοσύνης, χτισμένης στη διαφάνεια. Ανταποκρινόμαστε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους, αναπτύσσοντας με υπευθυνότητα νέα προϊόντα και υπηρεσίες για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, φροντίζοντας για την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, ιδιαίτερα ανάμεσα στον ευάλωτο πληθυσμό των παιδιών, καθώς και του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας, προσφέροντας ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, που εξισορροπεί την εργασία και τον προσωπικό χρόνο, καθώς και ευκαιρίες διαρκούς εκπαίδευσης και μάθησης. Μέσω του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Cyta, διασφαλίζουμε την ισότητα των δύο φύλων στις προσλήψεις και την ισότιμη αμοιβή για την ίδια εργασία. Την ίδια στιγμή, έχουμε θεσμοθετήσει την τηλεργασία, γεγονός που συντείνει στην περαιτέρω ικανοποίηση των εργαζομένων. Η Cyta είναι ένας οργανισμός που επενδύει τα αποθέματα κεφαλαίου ανθρώπων και τεχνογνωσίας που διαθέτει, για να οδηγήσει την κοινωνία μας στη νέα εποχή. Σε αυτό στοχεύουμε. Σε μια εποχή ψηφιακή, πράσινη και βιώσιμη, με μια Cyta εύρωστη, που δημιουργεί υποδομές για όλους τους πολίτες. Σε μια εποχή που σκοπός της επιχειρηματικότητας είναι ο άνθρωπος, επίκεντρο των λειτουργιών μας ο πελάτης και έγνοιά μας η διατήρηση των πόρων για τις επόμενες γενιές.

ΠΕΝΤΕ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΑ CYPRUS RESPONSIBLE BUSINNES EXCELLENCE AWARDS

Μια ακόμα στιγμή περηφάνιας, για τη μεγάλη οικογένεια της Cyta, αφού κέρδισε πέντε βραβεία στα Cyprus Responsible Business Excellence Awards.

Η βράβευση είναι ακόμα μια επιβεβαίωση της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται διαχρονικά σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και ακόμα μια αναγνώριση ότι η Cyta λειτουργεί ως Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης.

Συγκεκριμένα εξασφάλισε τρία χρυσά βραβεία στην κατηγορία «Ανακύκλωση» για την «Οργάνωση και Στήριξη Δράσεων Ανακύκλωσης για Βιώσιμη Ανάπτυξη», στην κατηγορία «Zero Waste» ως ο «1ος Οργανισμός στην Κύπρο με Μηδενικά Απόβλητα στις Χωματερές «Zero Waste to Landfill»  και στην κατηγορία «Διαχείριση Αποβλήτων» για την «Ολιστική και Δομημένη Διαχείριση των Αποβλήτων».

Επίσης, της απονεμήθηκε αργυρό βραβείο στην κατηγορία «Δομημένο Περιβάλλον / Πράσινα Κτήρια» για την «Πιστοποίηση Κτηρίων και Καταστημάτων ως Green Offices» και χάλκινο βραβείο στη γενική κατηγορία για τις «Στρατηγικές Συνεργασίες για Προστασία της Βιοποικιλότητας στην Κύπρο».

Ο Οργανισμός με ξεκάθαρη, στοχευμένη και δομημένη στρατηγική και με τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων, θα συνεχίσει να υλοποιεί σημαντικά έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης που θα ενισχύσουν την πρόοδο της Πράσινης Ψηφιακής Μετάβασης, για τη Cyta αλλά και για ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ