ΑΠΚΥ: 20 χρόνια καινοτομίας και ψηφιακής εκπαίδευσης

Το ΑΠΚΥ έχει πετύχει την καταξίωσή του ως ανοικτό και εξ αποστάσεως Πανεπιστήμιο και έχει αναδείξει την προσαρμοστικότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας

Πρωτοπόρο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Κύπρο και το μοναδικό πανεπιστήμιο της χώρας που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, το δημόσιο καινοτόμο και ψηφιακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), από ιδρύσεως του το 2002, αναπτύσσεται δυναμικά στον ελληνόφωνο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το ΑΠΚΥ συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής και έχει πετύχει την καταξίωσή του ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα στα επιστημονικά πεδία των τριών Σχολών του (Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές & Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκηση) και την εδραίωσή του ως μια αξιόπιστη επιλογή για σπουδές υψηλού επίπεδου. Με καινοτόμες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης, ευελιξία στην εκπαιδευτική πράξη και διδακτικές μεθόδους κατάλληλες για την εκπαίδευση ενηλίκων, το ΑΠΚΥ βρίσκεται ήδη στη νέα εποχή της ψηφιακής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Τρεις Σχολές προσφέρουν τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών σε Μεταπτυχιακό επίπεδο, δεκατρία εκ των οποίων δέχονται αυτή την περίοδο και ως τις 15 Νοεμβρίου 2022, αιτήσεις για έναρξη φοίτησης από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (*):

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

• Βιοηθική – Ιατρική Ηθική (*)

• Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

• Επικοινωνία και Νέα  Δημοσιογραφία (*)

• Θεατρικές Σπουδές (*)

• Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο

• ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη (*)

• Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη (*)

• Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (*)

• Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

• Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων (*)

• Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (*)

• Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική (*)

• Cognitive Systems (διιδρυματικό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου) (*)

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

• Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

• Διοίκηση Μονάδων Υγείας (*)

• Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα

• Επιστήμες της Αγωγής (*) 

• Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

• Educational Leadership and Policy (*)

• Enterprise Risk Management (διιδρυματικό πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)

• Master of Business Administration (ΜΒΑ)

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η υγειονομική κρίση της νόσου covid-19 αποτέλεσε τον καταλύτη για την ψηφιακή αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης, αλλά και την ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις που ήταν χρήσιμες από καιρό, αλλά πλέον αναγκαίες. Ως ψηφιακό και καινοτόμο Πανεπιστήμιο, το ΑΠΚΥ έχει ήδη αναδείξει την εξειδίκευσή του στην τηλεκπαίδευση και έχει αποδείξει την ετοιμότητά του να προσαρμόζει το εκπαιδευτικό του χαρτοφυλάκιο και τις επιλογές σπουδών που προσφέρει στις απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας, αλλά και στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Προσφέρει –εδώ και 20 χρόνια– την πολύτιμη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο, χρηστικό και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης, από τον προσωπικό του χώρο, στον δικό του χρόνο και ρυθμό μάθησης.

Σε ό,τι αφορά στην ακαδημαϊκή εξέλιξη, ο σχεδιασμός νέων προγραμμάτων σπουδών εντάσσεται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις τα επιστημονικά πεδία τα οποία θεραπεύουν οι τρεις Σχολές του, τις διαπιστωμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας στις χώρες-στόχους του ΑΠΚΥ. Ταυτόχρονα, στηρίζεται σε έρευνες αγοράς για τη διασύνδεση των τίτλων σπουδών με τις επαγγελματικές προοπτικές.

Σε ό,τι αφορά στην εκπαιδευτική μεθοδολογία, στο ΑΠΚΥ αιχμή του δόρατος είναι μεν οι καινοτόμες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης –η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον που προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας– αλλά ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, στην ανάπτυξη πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού και στην αποτελεσματική αλληλεπίδραση και επικοινωνία του διδακτικού προσωπικού με τους φοιτητές.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Πρώτα απ’ όλα, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Πανεπιστημίου γενικότερα είναι η εξειδίκευσή του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών οι εκπαιδευτικές διαδικασίες πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου σε ψηφιακό περιβάλλον, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε αίθουσες διδασκαλίας. Με σύγχρονα εργαλεία τηλεκπαίδευσης και με αποτελεσματικές διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης οι φοιτητές σπουδάζουν στον δικό τους χώρο με τις σπουδές στο ΑΠΚΥ να προσαρμόζονται στις δικές τους ανάγκες, το πρόγραμμα ζωής και υποχρεώσεις.

Επιλέγοντας το ΑΠΚΥ για μεταπτυχιακή φοίτηση, οι απόφοιτοί μας, άτομα που στοχεύουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και ήδη εργαζόμενοι, μπορούν να επωφεληθούν πολλαπλά. Το Πανεπιστήμιο παρέχει πλήθος προγραμμάτων σε «κλασικές σπουδές» (π.χ. ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, διοίκηση επιχειρήσεων, επιστήμες της αγωγής, επιστήμες περιβάλλοντος, κ.λπ.), αλλά και σε κλάδους αιχμής (π.χ. βιοηθική, τηλεϊατρική, γνωστικά συστήματα, κ.ά.), τα οποία αναδιαρθρώνονται με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, η οποία έχει καταστεί διεπιστημονική, ευέλικτη και πολυσυλλεκτική, τις επιστημονικές εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και αρκετά Μεταπτυχιακά προγράμματα υποστηρίζονται από τα ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου.

Τρίτη σημαντική παράμετρος είναι η πολύπλευρη εκπαίδευση που παρέχει το ΑΠΚΥ, η οποία στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση και ενίσχυση του γνωσιακού υπόβαθρου των φοιτητών, αλλά και στην καλλιέργεια βασικών και επαγγελματικά αξιοποιήσιμων ικανοτήτων (π.χ. κριτική σκέψη, εγγραμματισμοί, ψηφιακές και ερευνητικές δεξιότητες).

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι αλλαγές που συμβαίνουν ταχύτατα στον κόσμο μας και άρα και στην αγορά εργασίας είναι τόσο καταλυτικές, που η πανεπιστημιακή εκπαίδευση θεωρείται σήμερα εκ των ων ουκ άνευ και μετά το πρώτο πτυχίο η συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο αποτελεί για πολλούς φυσική πορεία. Η κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου δεν αποτελεί ένα επιπρόσθετο προσόν, αλλά μία απαραίτητη προϋπόθεση για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη ενός ατόμου. Η εναλλαξιμότητα και η ανεργία αποτελούν διαπιστώσεις της τρέχουσας πραγματικότητας, ενώ όπως εξελίσσεται ο επαγγελματικός στίβος, ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να αλλάξει πολλές φορές ειδικότητες ή πλαίσια απασχόλησης στην καριέρα του. Είναι επομένως ουσιώδους σημασίας η διασύνδεση των πανεπιστημίων και των τίτλων σπουδών που απονέμουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα συνολικά δίδακτρα για τα πλείστα μεταπτυχιακά προγράμματα ανέρχονται στις €5.400. Προσφέρονται διευκολύνσεις στην καταβολή τους, σημαντικές εκπτώσεις (10-100%) για διάφορες ομάδες του πληθυσμού (π.χ. μονογονείς, πολύτεκνοι, άτομα ΑμΕΑ).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

www.ouc.ac.cy

Tηλ.: (357) 22 411600

Email: info@ouc.ac.cy  | admissions@ouc.ac.cy

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook: @oucyprus

Twitter: @oucyprus

YouTube: @openuniversitycy

Instagram: @openuniversitycyprus

LinkedIn: @open-university-of-cyprus

Διαβάστε επίσης: SocialSpace Academy: Καλλιεργούμε την ψηφιακή κουλτούρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ