ΙΝΓΚ: Συνεχίζουμε την πορεία καινοτομίας

Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο ΙΝΓΚ βασίζεται σε πέραν των 30 χρόνων εκπαιδευτικής δραστηριότητας

Εκπαίδευση σε επαγγελματικό περιβάλλον, εγγυημένος μικρός αριθμός εισακτέων φοιτητών, φοιτητές ενταγμένοι σε ερευνητικές ομάδες, απόφοιτοι με βιογραφικό πλούσιο σε εργασιακή εμπειρία, πέραν των 30 χρόνων εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ).

Συνεχίζοντας την πορεία καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης της νέας γενιάς επιστημόνων, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και Διδακτορικού (MSc και PhD), τα οποία προσφέρει το ΙΝΓΚ είναι απόλυτα συνυφασμένα με τις δραστηριότητές του και τους τομείς ειδικότητάς του. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Με βάση τους τρεις πυλώνες του Ινστιτούτου, Έρευνα – Υπηρεσίες – Εκπαίδευση, τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΙΝΓΚ προετοιμάζουν τη νέα γενιά επιστημόνων, ενώ διευρύνουν τους ορίζοντες των φοιτητών, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πρωτοποριακές τάσεις της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Αντλώντας από την εμπειρία του κλινικού και ερευνητικού προσωπικού του ΙΝΓΚ, οι φοιτητές εκπονούν τις ερευνητικές τους διατριβές στα εργαστήρια του Ινστιτούτου, πλήρως ενταγμένοι σαν μέλη των ερευνητικών ομάδων, αποκτώντας εμπειρία σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. Οι απόφοιτοι έχουν ήδη στο βιογραφικό τους πολύτιμη εμπειρία σαν ερευνητές, καθώς και τη σφραγίδα διεθνούς κύρους του ΙΝΓΚ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Με επίκεντρο τις ειδικότητές του, στους τομείς στους οποίους διαπρέπουν οι καθηγητές-ερευνητές και ιατροί, τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΙΝΓΚ σε επίπεδο Μάστερ (MSc) προσφέρονται στους κλάδους:

• Ιατρική Γενετική

• Μοριακή Ιατρική

• Νευροεπιστήμη

• Βιοϊατρική Έρευνα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διδακτορικά προγράμματα (PhD) προσφέρονται από το ΙΝΓΚ στους κλάδους:

• Ιατρική Γενετική

• Μοριακή Ιατρική

• Νευροεπιστήμη

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Εγγυημένος μικρός αριθμός εισακτέων φοιτητών

Ο εγγυημένος μικρός αριθμός των εισακτέων φοιτητών σε ετήσια βάση διασφαλίζει την ποιότητα, ενώ ο υψηλός δείκτης ακαδημαϊκού προσωπικού έναντι φοιτητών, διασφαλίζει πως θα παρέχεται μια εξατομικευμένη κατά το δυνατόν προσέγγιση στην εκπαίδευση των φοιτητών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, μπορούν να πληροφορηθούν για τα προγράμματα στην ιστοσελίδα www.cing.ac.cy/education/ καθώς και από το Γραφείο Εκπαίδευσης στο τηλέφωνο

22 392840/841/844.

Προσφέρονται υποτροφίες έναντι διδάκτρων.

Διαβάστε επίσης: ΑΠΚΥ: 20 χρόνια καινοτομίας και ψηφιακής εκπαίδευσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ