Η Ιωάννα Παναγιώτου αναλαμβάνει Εθνική Εκπρόσωπος Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικού Μάρκετινγκ

Η Ιωάννα Παναγιώτου, νέα Εθνική Εκπρόσωπος Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικού Μάρκετινγκ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικού Μάρκετινγκ (European Social Marketing Association - ESMA) ως Εθνική Εκπρόσωπος της Κύπρου διορίζεται η κα Ιωάννα Παναγιώτου, πρώην Επίτροπος Περιβάλλοντος και νυν Εκτελεστική Διευθύντρια του CIIM και Πανεπιστήμιο Λεμεσού (UoL).  Είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος αποκτά εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικού Μάρκετινγκ.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικού Μάρκετινγκ (ESMA) αποτελεί την επαγγελματική ένωση στην οποία μετέχουν άτομα και οργανισμοί, οι οποίοι ασκούν, ερευνούν και διδάσκουν το κοινωνικό μάρκετινγκ στην Ευρώπη.

Η επίσημη έναρξη λειτουργίας της ESMA  πραγματοποιήθηκε στο πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικού Μάρκετινγκ, το οποίο έλαβε χώρα στη Λισαβόνα, στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2012. Από τότε μέχρι και σήμερα, η ESMA εργάζεται για να συμβάλει στην ανάπτυξη του κοινωνικού μάρκετινγκ στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ βασίζεται στην αντίληψη ότι οι ίδιες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο εμπορικό Μάρκετινγκ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση συμπεριφορών που θα προάγουν την ευημερία, σε ατομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ, αντλώντας αρχές και πρακτικές από ένα σύνολο πεδίων και επιστημών, παρέχει μια βάση για την προώθηση συμπεριφορικών αλλαγών, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας.

Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ επιδιώκει να αναπτύξει και να ενσωματώσει τις έννοιες του μάρκετινγκ με άλλες προσεγγίσεις για να επηρεάσει τις συμπεριφορές που ωφελούν τα άτομα και τις κοινότητες για το ευρύτερο κοινωνικό καλό. Επιδιώκει την ενσωμάτωση της έρευνας, των βέλτιστων πρακτικών, της θεωρίας, της συμμετοχής και της συνείδησης των εταιρικών σχέσεων, προκειμένου να ενημερωθεί η παροχή αποτελεσματικών, αποδοτικών, δίκαιων και βιώσιμων προγραμμάτων κοινωνικής αλλαγής.

Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ έχει στενή συνάφεια με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ή καλύτερα με την Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί, αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για οντότητες, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται  και ως εκ τούτου επηρεάζουν και επηρεάζονται από τα δεδομένα που επικρατούν στο χώρο που δραστηριοποιούνται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή, τις αρχές και τις αξίες, που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας και να εργάζονται για την επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών οι οποίες στηρίζονται στο σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Προστασία του Περιβάλλοντος και τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη.

Η ESMA έχει αναπτύξει ένα σύνολο υπηρεσιών για τα μέλη της που στοχεύουν στην ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών, τη συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συμβάλουν στην καλύτερη κατανόησή και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού κοινωνικού μάρκετινγκ. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ