Ο Δήμος Λακαταμιας αντικαθιστά 6.500 συμβατικούς λαμπτήρες με LED

Η αντικατάσταση των λαμπτήρων αναμένεται να αρχίσει τον Ιούλιο του 2019, και θα ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων μηνών περίπου.  

Υπογράφηκε την Παρασκευή 15 Μαρτίου η συμφωνία μεταξύ Δήμου Λακατάμιας και Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, για την αντικατάσταση των  6,500 συμβατικών λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται για τον οδικό φωτισμό, με λαμπτήρες τύπου LED.  

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο κ. Γιάγκος Φραγκουλίδης, διευθυντής της ESCO ΑΗΚ LTD και η Δήμαρχος Λακατάμιας Δρ Φωτούλα Χατζήπαπα, στην παρουσία του Δημοτικού Γραμματέα και του Δημοτικού Μηχανικού του Δήμου.    

Με την υπογραφή της συμφωνίας, ο Δήμος θα επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, που και η οποία μεταφράζεται 300,000 χιλιάδες ευρώ το χρόνο.  Περαιτέρω μείωση θα επιφέρει και η εγκατάσταση ειδικών λαμπτήρων LED με δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης του φωτός, στη Βιοτεχνική περιοχή Λακατάμιας.

Η αντικατάσταση των λαμπτήρων αναμένεται να αρχίσει τον Ιούλιο του 2019, και θα ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων μηνών περίπου.  
 
Η εξοικονόμηση ενέργειας για τον οδικό φωτισμό, αποτελεί τομέα προτεραιότητας για το Δήμο Λακατάμιας, στοχεύοντας στη σημαντική μείωση τόσο τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αλλά και των ετήσιων δαπανών του Δήμου για τον οδικό φωτισμό.