Χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις για να αντιμετωπιστούν οι πολεοδομικές προκλήσεις

Ενδιαφέρουσες προτάσεις και προσεγγίσεις στην Ημερίδα του ΣΥΠΟΚ

Πρότασεις για αντιμετώπιση των πολεοδομικών προκλήσεων στη σύγχρονη εποχή κατατέθηκαν στην ημερίδα, Πολεοδομική Επικαιρότητα: Νέες Προκλήσεις και Σύγχρονες Πολεοδομικές Προσεγγίσεις, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Πολεοδόμων Κύπρου και το ΕΤΕΚ. Ανάμεσα σε άλλα θέματα συζητήθηκε η αναγκαιότητα για ενιαίο πολεοδομικό σχεδιασμό στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη συνεχιζόμενη κατοχή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η παρουσίαση του μοντέλου της ενοποίησης της Γερμανίας. Μάλιστα εξετάστηκε και το παράδειγμα της Γερμανίας.

Παράλληλα,  κατατέθηκαν προτάσεις που αφορούν τη  στεγαστική πολιτική και τη προσιτή κατοικία. Επιπλέον, έγιναν εμπεριστατωμένες αναφορές σε όρο αφορά την απλοποίηση της διαδικασίας για  αδειοδότηση της ανάπτυξης. Στην ημερίδα, μεταφέρθηκε η διαβεβαίωση του Υπουργού Εσωτερικών για αναβάθμιση του πολεοδομικού συστήματος στην Κύπρο

Ηημερίδα περιλάμβανε  τρεις ενότητες:

Ο Χωροταξικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη Νήσο Κύπρο – Πρακτικά́ Προβλήματα και Προτάσεις. Ομιλητές: Χρίστος Κτωρίδης, Αρχιτέκτονας / Πολεοδόμος και Eleonore Zippelius, Architect & Urban Designer &Planner. Συντονιστής Συζήτησης: Ανδρέας Αγαπίου, Αρχιτέκτονας /Πολεοδόμος. 

Οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και η Στεγαστική πολιτική. Ομιλητές Γιάννος Παπαδόπουλος, Πολεοδόμος / Πολιτικός Μηχανικός και Aνδρέας Θεοχάρους,  Οικονομολόγος / Πολεοδόμος και Εκτιμητής Ακινήτων. Συντονιστής Συζήτησης: Χρίστος Χριστοδούλου, Αρχιτέκτονας / Πολεοδόμος. 

Αδειοδότηση της Ανάπτυξης - Ενιαία Αρχή - Εκσυγχρονισμός του συστήματος και επίσπευση των      διαδικασιών. Χρίστος Κτωρίδης, Αρχιτέκτονας / Πολεοδόμος και Θεόδωρος Χατζηγεωργίου,                    Πολεοδόμος/ Τοπογράφος, Μηχανικός και Δικηγόρος. Συντονιστής Συζήτησης: Φαίδων Νικολάου, Πολεοδόμος / Πολιτικός Μηχανικός.

Μέλη του Τμήματος  Πολεοδομίας και Οικήσεως  συμμετείχαν στην ημερίδα, καταθέτοντας θέσεις της  κυβερνητικής  πολιτικής.