Η Ελλάδα εγκαταλείπει τα Airbnb

Οι ιδιοκτήτες βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται σε σύγκριση με τις εισπράξεις που είχαν πριν από ένα ή δύο χρόνια.

Στροφή στην μακροχρόνια μίσθωση κάνουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το in.gr. 

Έτσι, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb χάνουν όσο περνά ο χρόνος την δυναμική τους ενώ επιστρέφουν με γοργό ρυθμό οι μακροχρόνιες μισθώσεις.

Ο μεγάλος ανταγωνισμός και η αυξημένη προσφορά ακινήτων στις πλατφόρμες Airbnb, Booking και HomeAway πιέζουν τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Το Airbnb

Παράγοντες της αγοράς στην Ελλάδα υποστηρίζουν πως πολύ σύντομα ένας μεγάλος αριθμός ακινήτων που είναι εγγεγραμμένοι σε πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων θα βρεθούν διαθέσιμα για μακροχρόνιες μισθώσεις.

Και αυτό γιατί οι ιδιοκτήτες βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται σε σύγκριση με τις εισπράξεις που είχαν πριν από ένα ή δύο χρόνια, όταν η μόδα του Airbnb είχε εξελιχθεί σε φρενίτιδα ανατρέποντας τον χάρτη της κτηματαγοράς.

Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ

Την πρότασή της για το πλαίσιο λειτουργίας και την «κρίση των ενοικίων», που εν πολλοίς αποδίδεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb, κατέθεσε η ΠΟΜΙΔΑ.

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα του Airbnb και υποστήριξε ότι η πρόταση της Ομοσπονδίας θα προστατεύσει ουσιαστικά τους παλαιούς και τους νέους ενοικιαστές κύριας κατοικίας.

Η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει τα εξής κίνητρα για όσους επιλέγουν τις «παραδοσιακές» μακροχρόνιες μισθώσεις από το Airbnb:

Συγκεκριμένα η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει:

Για μισθώματα κύριας κατοικίας μέχρι 12.000€ από 15% σε 5%

Για μισθώματα από 12.001 – 35.000€ από 35% σε 25%

Για μισθώματα από 35.001€ και άνω από 45% σε 35%.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, «με τον τρόπο αυτό οι ιδιοκτήτες κατοικιών θα σπεύσουν να προσφέρουν κάθε διαθέσιμη κατοικία, σε ενοικιαστές αποκλειστικά κύριας κατοικίας ως προτιμητέους ενοικιαστές, και να ανανεώσουν τις υπάρχουσες μισθώσεις κύριας κατοικίας. Έτσι θα διατεθεί στην αγορά, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, και μεγάλος αριθμός πλήρως ανακαινισμένων κατοικιών, σε άριστη κατάσταση» τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ.

Σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική απώλεια από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 10 μονάδες, αποκλειστικά για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας (όχι για τις επαγγελματικές και τα Airbnb), η ΠΟΜΙΔΑ εκτιμά ότι «θα ισοσταθμιστεί απόλυτα από τη φορολόγηση δεκάδων χιλιάδων νέων μισθώσεων κύριας κατοικίας που θα επακολουθήσουν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ