Η Κομισιόν ενέκρινε πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων της Ελλάδας

Δέκα εκ. ευρώ τίθονται άμεσα σε διαθεσιμότητα προς τους ανθοκόμους.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ενέκρινε πρόγραμμα ελληνικών κρατικών ενισχύσεων ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του τομέα πρωτογενούς παραγωγής ανθοκομίας στο πλαίσιο της επιδημίας του κορωνοϊού, βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Κομισιόν, στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου, ένα πρόγραμμα 10 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή ανθοκομικών προϊόντων που επηρεάζονται από την πανδημία. Η υποστήριξη θα είναι προσιτή σε εταιρείες όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα στην Ελλάδα.

Η δημόσια υποστήριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε μετρητά λόγω της εκδήλωσης κορωνοϊού έχουν επαρκή ρευστότητα για να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο συνάδει με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η υποστήριξη δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ανά εταιρεία. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος μπορούν να χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ως εκ τούτου, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και ανάλογο για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο και το ενέκρινε  βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά ότι "αυτό το ελληνικό πρόγραμμα ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ θα υποστηρίξει τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή ανθοκομίας, οι οποίοι επί του παρόντος αντιμετωπίζουν δυσκολίες".

"Θα βοηθήσει αυτούς τους αγρότες να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες ρευστότητάς τους και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η συνεργασία μας με τα κράτη μέλη συνεχίζεται και διασφαλίζει ότι τα εθνικά μέτρα στήριξης μπορούν να εφαρμοστούν με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ", κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ