Η Κομισιόν απαγορεύει τη συγχώνευση Tata Steel και ThyssenKrupp

Τα δύο μέρη δεν προσέφεραν επαρκή αντίμετρα για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες.

Η Κομισιόν απαγόρευσε σήμερα τη συγχώνευση της Tata Steel και ThyssenKrupp βάσει του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Η συγκέντρωση θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ανταγωνισμού και την αύξηση των τιμών για τους διάφορους τύπους χάλυβα.

Η ThyssenKrupp είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός επίπεδου ανθρακούχου χάλυβα στον ΕΟΧ, ενώ ο Tata Steel είναι ο τρίτος μεγαλύτερος. Και οι δύο εταιρείες είναι σημαντικοί παραγωγοί μεταλλικών επικαλυμμένων και ελασματοποιημένων χαλύβων για εφαρμογές συσκευασίας και γαλβανισμένου επίπεδου ανθρακούχου χάλυβα για την αυτοκινητοβιομηχανία.)

Aναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η Επίτροπος Βέσταγκερ, η Κομισιόν είχε σοβαρές ανησυχίες ότι η συναλλαγή, όπως κοινοποιήθηκε, θα είχε ως αποτέλεσμα μειωμένη επιλογή προμηθευτών και υψηλότερες τιμές για τους ευρωπαίους πελάτες σε λευκοσίδηρο, ηλεκτρολυτικό χάλυβα επικαλυμμένο με χρώμιο και ελασματοποιημένο χάλυβα), όπου η προτεινόμενη συγκέντρωση θα είχε δημιουργήσει δεσπόζουσα θέση επί της αγοράς σε μια ιδιαίτερα συγκεντρωμένη βιομηχανία, ιδίως στο λευκοσίδηρο, το οποίο είναι το σημαντικότερο προϊόν χάλυβα συσκευασίας ΕΟΧ κατ `όγκο.

Επιπλέον η προτεινόμενη συγκέντρωση θα είχε εξαλείψει έναν σημαντικό ανταγωνιστή σε μια αγορά όπου μόνο μερικοί προμηθευτές μπορούν να προσφέρουν σημαντικούς όγκους αυτού του χάλυβα.

Η Κομισιόν διερεύνησε επίσης προσεκτικά τον ρόλο των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Διαπίστωσε ότι οι πελάτες των σχετικών προϊόντων δεν είναι σε θέση να καταφύγουν στις εισαγωγές για να αντισταθμίσουν τις πιθανές αυξήσεις των τιμών που προκλήθηκαν από την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι πελάτες επεσήμαναν διάφορους λόγους για αυτό, συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών απαιτήσεων για αυτούς τους ειδικούς τύπους χάλυβα, οι οποίοι είναι υψηλότεροι από τους χάλυβες βασικών προϊόντων και για την ικανοποίηση των σύντομων χρόνων παράδοσης που απαιτούνται για τις αλυσίδες εφοδιασμού τους

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, στην αγορά μεταλλικού επικαλυμμένου και ελασματοποιημένου χάλυβα για συσκευασίες και στην αγορά γαλβανισμένου χάλυβα ζεστού χάλυβα, η ανταγωνιστική πίεση από τους παραμένοντες φορείς και από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες δεν θα ήταν επαρκής για την εξασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Ως αποτέλεσμα οι πελάτες για τα προϊόντα αυτά θα αντιμετωπίσουν μειωμένη επιλογή στους προμηθευτές, καθώς και υψηλότερες τιμές.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ